Historisk FIET-kongress

Maj-Len Remahl fra finsk HK ble valgt til ny president i FIET på verdenskongressen i Australia i midten av mars. Samtidig ble det bestemt at HKs internasjonale organisasjon skal bli en av verdens største. Finske Maj-Len Remahl tar over presidentvervet etter Cary Nebeker. Hun blir dermed den første kvinnelige presidenten i FIETs historie, på FIETs 24. og trolig siste verdenskongress.

07. april 1999

Maj-Len Remahl fra finsk HK ble valgt til ny president i FIET på verdenskongressen i Australia i midten av mars. Samtidig ble det bestemt at HKs internasjonale organisasjon skal bli en av verdens største.

Finske Maj-Len Remahl tar over presidentvervet etter Cary Nebeker. Hun blir dermed den første kvinnelige presidenten i FIETs historie, på FIETs 24. og trolig siste verdenskongress.

FIET takker for seg

Går nemlig alt etter planen blir Handel og Kontor i Norge (HK) i nær framtid høyst sannsynlig medlem av en av de største internasjonale faglige organisasjoner verden kjenner til. Nyvinningen vil bestå av 800 nasjonale forbund verden over og ha en medlemsmasse på 17 millioner medlemmer. Navnet på nyvinningen blir UNI (Union.Network.International), og vil bli en sammenslåing av fire beslektede internasjonale organisasjoner. Forbundsleder Sture Arntzen og den øvrige delegasjonen fra HK stemte for dannelsen av den nye internasjonale faglige gigantorganisasjon. Og det var et overveldende flertall av de vel 700 delegatene på verdenskongressen som støttet opp om at FIET slår seg sammen med tre andre internasjonale organisasjoner (to delegater stemte imot).

UNI 2000

De tre andre potensielle partnerne er Communication International (CI), International Graphical Federation (IGF) og Media and Entertainment International (MEI). De øvrige partnerne vil ta stilling til sammenslåingen under sine respektive kongresser i løpet av høsten 1999. Phillip Jennings, som ble gjenvalgt som generalsekretær i FIET, er meget optimistisk og spår at også disse tre vil si ja til sammenslåingen. Dermed kan UNI være en realitet fra og med januar 2000. Den nye organisasjonen vil avholde sin første verdenskongress i Berlin i 2001, og da vil også Mai-Len Remhal og Phillip Jennings være hete navn som henholdsvis president og generalsekretær for gigantorganisasjonen (les også om sammenslåingen i HK-Nytt nr. 3 1999).

99 i -99

I forkant av verdenskongressen har FIETs ungdomskomité markedsført kampanjen 99 i 1999. Hovedmålet var å sørge for 99 unge deltagere under 35 år på verdenskongressen i Sydney i 1999. På kongressen ble det delt ut T- skjorter til alle unge deltagere under 35 år. Disse var merket med tall fra 1- 99, og HKs ungdomssekretær, Børje Furunes, sier seg svært fornøyd med at man nådde målet og måten den yngre generasjonen markerte seg på under kongressen.

Kvinnene i søkelyset

Den 6. kvinnelige verdenskongressen ble også avholdt i Sydney, Australia. Fokus ble satt på kvinnens plass i arbeidslivet og at likhet mellom kjønnene langt fra er en selvfølge anno 1999 i verden i dag. I en egen uttalelse oppfordrer FIET-kvinnene de nasjonale forbundene å arbeide aktivt for kvinnens stilling i arbeidslivet, både når det gjelder tilgang til jobb, opplæring og etterutdanning, tilgang til alle nivåer i bedrifter, organisasjoner og fagforbund. FIETs 24. verdenskongress vedtok også å øke medlemskontigenten med 0,05 Sveitsiske franc for hvert medlem per år mellom år 2000 og 2004. Dermed blir årsavgiften til FIET ca. kr. 8,50 pr. HK-medlem i år 2004. Arntzen påpeker at en slik høyning av kontingenten, om enn marginal, er nødvendig for at fagorganisasjonen skal kunne gjøre jobben den er satt til å gjøre på den internasjonale arena.