LO inn som strategisk eier i Sparebank 1 Gruppen

Medlemstilbudene fra VÅR opprettholdes når VÅR Gruppen og Sparebank 1 Gruppen går inn i en strategisk allianse. Det ble i slutten av november klart at Sparebank 1 Gruppen kjøper aksjene i VÅR Gruppen. Det innebærer at fagbevegelsens eierandel blir 10 prosent. Ifølge styreleder Bente N. Halvorsen vil ikke alliansen innebære svekkede tilbud til de fagorganiserte. Tvert imot. Tekst: Eva Ler Nilsen - HK-Nytt

03. desember 1999

Det ble i slutten av november klart at Sparebank 1 Gruppen kjøper aksjene i VÅR Gruppen. Det innebærer at fagbevegelsens eierandel blir 10 prosent. Ifølge styreleder Bente N. Halvorsen vil ikke alliansen innebære svekkede tilbud til de fagorganiserte. Tvert imot.

Tekst: Eva Ler Nilsen - HK-Nytt

Halvorsen sier til LO-Aktuelt at den varslede alliansen skal brukes til å utvikle enda bedre tilbud til LO-medlemmene. Hun viser til avtalen der det understrekes at alle de eksisterende ordningene medlemmene har innen bank og forsikring (LO Favør) skal videreføres i ti år med mulighet til forlengelse. Hun understreker sterkt at det ikke er grunn til engstelse for at fagbevegelsens innflytelse over ordningene svekkes.

-Det er utrolig positivt at vi nå kan selge LO Favør-produktene og betjene de LO-organiserte gjennom hele sparebanknettet. Det er langt bedre service enn vi kunne bygget opp selv, sier hun.

Sparebank 1 Gruppen kjøper VÅR-aksjene for 3,3 milliarder kroner. Til gjengjeld får fagbevegelsen en eierandel på ti prosent. HKs eierandel er 2,17 prosent av dagens aksjer. Dette tilsvarer rundt 72 millioner kroner av salgssummen.. HKs forbundsstyre vedtok 3. desember å gå inn på eiersiden i den nye bankgruppen.

Bente N Halvorsen mener at oppkjøpet også trygger arbeidsplassene til de ansatte i VÅR. I avtalen står det at ingen skal sies opp som følge av sammenslåingen. Dersom oppkjøpet ikke hadde skjedd er ikke Halvorsen sikker på hvordan det ville gått med den videre drift av VÅR, som hadde stort behov for egenkapital.

-Vi kunne blitt tvunget til å si opp folk, sier hun.

Oppkjøpet er enstemmig anbefalt av styret i VÅR Gruppen, inkludert de ansattes representanter. Dersom konsesjonsbehandlingen av oppkjøpet går i normalt tempo, vil det nye konsernet være operativt fra 1. juli 2000.

HK vil opprette en egen gruppe for å se på konsekvensene av oppkjøpet. Sammenslåingen vil bety at organisasjonsplikten for de ansatte i VÅR bortfaller, men HK har nå opprettet en egen landsomfattende avdeling - HK-Finans - for å gi de ansatte i den nye gruppen et særegent organisasjonstilbud innen LO