NHO-oppgjøret godkjent av LO

LOs representantskap godkjente lørdag 17. april mellomoppgjøret med NHO. Vedtaket ble gjort mot 13 stemmer.

18. april 1999

LOs representantskap godkjente lørdag 17. april mellomoppgjøret med NHO. Vedtaket ble gjort mot 13 stemmer. Debatten (som var uvanlig lang knyttet til et mellomoppgjør) dreide seg i hovedsak om etter- og videreutdanningsreformen (EVU). De 13 som stemte mot var uenig i dette resultatet av meklingen. NHO skal behandle Riksmeklingsmannens forslag til løsning senere denne måneden. I likhet med LOs forhandlingsutvalg, har også NHOs forhandlingsutvalg anbefalt å godkjenne Riksmeklingsmannens møtebok.