Tariffavtalen i Drammen Data

De ansatte ved regnskapsfirmaet Drammen Data har endelig fått tariffavtalen, etter fem uker i streik. De ønsker tariffavtale, men arbeidsgiveren hevdet at det ble for dyrt. Etter fem uker i streik har ledelsen ved Drammen Data krøpet til korset og innvilget HK-medlemmene fullverdig tariffavtale. - Vi streiket fordi vi vil ha en tariffavtale. Vi ønsket en avtale som gir bedriftsdemokrati og informasjon. Vi er selvfølgelig lei oss for at vi måtte gå til dette skrittet, men vi hadde ikke noe valg, sier Hanne Austad Langberg, tillitsvalgt for de HK-organiserte medarbeiderne ved Drammen Data.

De ansatte ved regnskapsfirmaet Drammen Data har endelig fått tariffavtalen, etter fem uker i streik. De ønsker tariffavtale, men arbeidsgiveren hevdet at det ble for dyrt. Etter fem uker i streik har ledelsen ved Drammen Data krøpet til korset og innvilget HK-medlemmene fullverdig tariffavtale.

- Vi streiket fordi vi vil ha en tariffavtale. Vi ønsket en avtale som gir bedriftsdemokrati og informasjon. Vi er selvfølgelig lei oss for at vi måtte gå til dette skrittet, men vi hadde ikke noe valg, sier Hanne Austad Langberg, tillitsvalgt for de HK-organiserte medarbeiderne ved Drammen Data.

Streiken avblåst

HK varslet sist onsdag en opptrapping av streiken med sympatiaksjoner. Samme dag hadde ledelsen i Drammen Data møte med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) som medførte at bedriften melder seg inn i HSH. Som en følge av at bedriften meldte seg inn i HSH, ble det avholdt et forhandlingsmøte mellom HSH og HK torsdag 28. oktober. På møtet ble det enighet om å inngå tariffavtale, og dermed avblåse streiken.

Bedriften har gitt uttrykk for at deres vegring mot å inngå tariffavtale kun var relatert til deres usikkerhet i forhold til hvilke kostnader tariffavtalen ville medføre for dem. I en felles pressemelding fremhever partene den positive rollen HSH og HK har hatt i forhold til løse denne konflikten. Begge parter er godt fornøyd med løsningen, og ser frem til et positivt samarbeid framover.

Streiken, som har vart usedvanlig lenge, har vært en prøvelse for de streikende, og presset fra bedriften om å gå tilbake til arbeid var jevnt og trutt gjennom hele streikeperioden. De fem som streiket er bedriftens dataansvarlige, to regnskapsførere, en regnskapsmedarbeider og en kontor- og regnskapsassistent. De aller fleste har lang fartstid i bedriften, en har jobbet der i over 20 år. Gleden var derfor stor når de fikk beskjeden om at en tariffavtale endelig var i boks.

Ordinære krav

Helt siden 11. januar har de ansatte, med støtte fra HK, bedt om tariffavtale. Etter flere møter og megling har ikke arbeidsgiver gått med på å undertegne avtalen. Kravet var en ordinær standardoverenskomst om lønn og pensjon. Konflikten dreide seg i hovedsak om deler av tariffavtalen – spesielt fellesordningene.

- Arbeidsgiveren nektet å skrive under fordi han hevder at blant annet AFP-ordningen ble for dyr. Men tariffavtalen er også tilpasset de små bedriftene. Dersom de ikke har råd til å inngå avtale vil jeg si at det nesten ikke er liv laga. En tariffavtale krever ikke mer enn det som er normalt, sier regionskontorleder Kari Steinsholt Andrésen ved HK, Region Østlandet Sør. Hun forteller at det økonomiske aspektet, spesielt knyttet til AFP, er et vanlig argument HK blir møtt med når tariffavtaler skal inngås.