2000

Nyttårshilsen fra Norsk Folkehjelp: - Styrk båndene!

Norsk Folkehjelp ønsker med dette å overbringe et ønske om en vel overstått og fredfylt jul og et riktig godt nytt år til alle våre kamerater og kolleger i fagbevegelsen. Ved overgangen til et nytt årtusen er vi i Norsk Folkehjelp spesielt opptatt av hvordan vi kan videreutvikle og sikre vårt viktige solidaritets- og hjelpearbeid i inn- og utland.

Forhandlingskurs for tillitsvalgte

20-25 februar 2000 arrangerer Handel og Kontor kurs i forhandlingsteknikk på Sørmarka studie og konferansesenter rett utenfor Oslo. Dette kurset er uunnværlig for deg som er tillitsvalgt på arbeidsplassen og som forhandler på vegne av arbeidskollegaene dine.

Ufrivillig søndagsåpent i jula

Samme omsetning, men høyere utgifter. Kort sagt: Dårligere lønnsomhet med søndagsåpent. Det er oppsummeringen til handelslagsbestyrer Ole Hammervold og mange andre i bransjen etter en desember med søndagsåpent for alle, skriver Fritt Kjøpmannskap.

HK med i verdens største fagforening

Fra årsskiftet ble den nye yrkesinternasjonalen UNI (Union Network International) formelt etablert. Dette ble markert gjennom en global pressekonferanse den 17. januar. UNI favner ca 800 fagforbund og representerer 15,5 millioner medlemmer over hele verden. HK, som tidligere var tilsluttet en av stifterne - FIET (funksjonærinternasjonalen) - er et av de mange forbundene som nå går inn i UNI.

Nytt organisasjonskurs til aktive tillitsvalgte

Meld deg på organisasjonskurset som avholdes i tiden 26. - 31- mars 2000 på Norlandia Dovrefjell Hotell. Opplev spennende og utviklende dager på høyfjellet med motiverte meddeltakere.

Medieoverenskomsten utsatt

De avsluttende forhandlingene om opprettelse av ny medieoverenskomst er utsatt til siste halvdel av februar. Dette fordi partene ikke har kommet til enighet om arbeidstidsbestemmelsene i den nye overenskomsten.

Vil straffe gjerrigknarker

Butikkeiere som ikke tar ransutfordringen på alvor, bør nektes forsikring, sier HK-leder Sture Arntzen. HKs utspill i Dagsavisen 1. februar blir positivt mottatt i forsikringsbransjen.

Rekordår for grensehandelen

1999 ble et nytt rekordår for grensehandelen. Nordmenn la i fjor igjen 9,3 milliarder kroner på den andre siden av grensen. Dette er en økning på om lag 40 prosent fra 1998. HK Nytt, tekst: Eva Ler Nilsen

Fire friske dager

HK reagerer på omtale i media der det vises til at NHO vil ha LO med på å vurdere å omgjøre Kristi himmelfartsdag til arbeidsdag i forbindelse med kravet om den 5. ferieuka. Det uttaler seksjonsrådene i Handel og Kontor i Norge (HK Handel og HK Industri) under sitt møte 11. februar 2000.

Forhandlingsstart 6 mars

Handel og Kontor i Norge (HK) støtter vedtaket om tariffkrav og oppgjørsform fattet i LOs representantskap tirsdag 8. februar 2000. Kravene om 5. ferieuke, kjøpekraftforbedring for alle og finansiering av etter- og videreutdanningsreformen (EVU) er i tråd med de krav HK-medlemmene ønsker å få innfridd i forbindelse med årets hovedoppgjør. HK er særlig positive til at LO skal kreve en inntektsutvikling med vekt på likelønn, lavlønnsområder og for langtidsutdannede LO-medlemmer. Les hele uttalelsen i denne artikkelen. Det er avtalt å starte forhandlingene mellom NHO og LO mandag 6. mars kl. 10.00. Sekretariatet har oppnevnt forhandlingsutvalg, engere utvalg, rådgivere og sekretariat.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?