2000

Ny og bedre medieoverenskomst

Norske Avisers Landsforening (NAL) og Handel og Kontor (HK) har nå lyktes å komme til enighet om innholdet i den nye Medieoverenskomsten, som blir gjeldende fra 1. april. Overenskomsten er forhandle frem av HK media vil gjelde for ansatte innen marked, økonomi, administrasjon, informasjon-,kommunikasjon- og teknologifunksjoner (IKT), samt redaksjonsfunksjoner i presse- og mediebedrifter over hele landet.

Toppmøte under tariffoppgjøret

13. mars arrangerer Handel og Kontor toppmøte mellom rivalene i årets oppgjør. Toppene fra arbeidsgiverne og arbeidstakerne møtes til dyst midt under tariffoppgjøret mellom LO og NHO.

HSH kravene overlevert

Fredag 10. mars er kravene fra LO, som ble vedtatt i representantskapet 8. februar, overlevert til HSH. LO er, som i NHO-oppgjøret, forhandlingsmotpart med HSH. De reelle forhandlingene med HSH vil starte opp når LO/NHO-oppgjøret er ferdig forhandlet.

Brudd mellom NHO og LO

Torsdag 16. mars ble det brudd i forhandlingene mellom LO og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Allerede fredag 17. mars kl. 10.00 starter meklingen mellom partene. De forbundsvise tilpasningene vil foregå i meklingen første fase.

Bakgrunn for bruddet mellom LO og NHO

Etter 9 dager har LO brutt forhandlingene med NHO. Hovedårsaken til bruddet er NHOs totale mangel på vilje til å oppfylle sitt økonomiske ansvar for en sluttbehandling av Etter- og videreutdanningsreformen (EVU).

Oppgjør om styringsretten

Det første tariffoppgjøret i det nye århundret er blitt et oppgjør om styringsretten, sier LO-leder Yngve Hågensen i dette intervjuet. - Enten det dreier seg om Etter- og videreutdanningsreformen eller det dreier seg om krav om ferie - så handler dette om at arbeidsgiverne til enhver tid vil ha styringsretten over vanlige folks interesser på arbeidsplassen, sier Hågensen.

Ny jobb gjennom Handel og Kontor

Handel og Kontor i Norge har som første fagforbund opprettet egen jobbmarkedsplass for sine medlemmer på Internett. Konseptet skiller seg ut fra konkurrentene ved at basen løpende matcher jobbsøkere mot relevante stillinger

HK fokus på globalisering

I lys av regjeringsskiftet utfordrer Handel og Kontor sentrale beslutningstakere i politikken til en gjennomgang av utfordringene arbeidslivet står overfor i globaliseringsamfunnet. Under konferansen om globalisering førstkommende helg, vil HK provosere fram avklaringer og konsekvenser for norsk nærings- og arbeidslivs framtid, særlig innen teknologisektoren.

Meklingsbrudd mellom LO og NHO

LO varsler konflikt i LO NHO området. Fra fredag 31. mars kl. 2400 inntrer konflikt mellom LO og NHO dersom mekling ikke fører fram. En eventuell konflikt iverksettes fra arbeidstidens begynnelse 1. april kl. 0600. Skift- og turnusarbeid som er påbegynt før kl. 24.00 den 31. mars avsluttes senest kl.0600.