2000

Forhandlingstart innen privat handel mandag 3. april

Forhandlingene mellom LO og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) starter opp mandag 3. april 2000 kl. 0900 i HSHs lokaler. Forhandlingene berører HKs medlemmer innen privat handel, og vil pågå hele uke 14.

Forhandlingsstart kooperativ handel onsdag 5. april

LOs krav til Samvirkeforetakenes forhandlingsorganisasjon (SamFo) blir overlevert onsdag 5. april 2000. LOs hovedkrav om innføring av den 5. ferieuka for LOs medlemmer, finansiering av individuell rett til Etter- og videreutdanningsreformen (EVU)og økt kjøpekraftforbedring for alle LO-grupper, ligger til grunn for alle overenskomster LO har med SamFo.

Lønnsoppgjøret 2000: Løpende oppdateringer

HK-Info: Følg med på Handel og Kontor sine løpende oppdateringer om lønnsoppgjøret. Du kan få tilgang til relevant og oppdatert informasjon om tariffoppgjøret enten via telefon, Internett eller HK Tekst-TV.

Skisse til meklingsløsning på bordet

1. april: kl. (04.55) LO og NHO megler fortsatt på overtid, men riksmeklingsmann Reidar Webster la klokka 04.25 fram en skisse til ny tariffavtale mellom LO og NHO. Mye tyder på at partene vil godta forslaget. Blir partene likevel ikke enige i løpet av natta, blir det streik i NHO-området. LO har i første omgang varslet streik fra og med lørdag 1. april kl. 06.00 for 21 500 arbeidstakere innen byggbransjen, hotell- og restaurant, transport, media og grafisk bransje. Selv om streik er varslet fra kl. 06.00 lørdag morgen vil den ikke bli iverksatt før partene har avsluttet meklingen.

LO og NHO enige. Ingen streik iverksettes

1. april: kl. (06.00) LO og NHO ble enige om en meklingsskisse lørdag morgen kl. 0500. Partene har begge anbefalt et forslag til ny tariffavtale, som innebærer fire nye feriedager for LOs medlemmer. En ny feriedag innføres i 2001 og tre nye i 2002.

LO-ferien på plass i NHO-oppgjøret

Meklingsforslaget mellom LO og NHO ble fremforhandlet tidlig morgen lørdag 1. april. Forslaget anbefales av forhandlingsutvalget mot 4 stemmer. LO mener både kravet om ferie og lønn er innfridd, men er skuffet over NHOs totalt manglende vilje til å ta sitt økonomiske ansvar for innføring av en etter- og videreutdanningsreform. HK er glad ferien nå er på plass, og forbundet er tilfreds med lavlønnsprofilen, som får positiv virkning for HK-overenskomster.

LO tilbakeviser feilinformasjon om tariffoppgjøret

LO tilbakeviser feilinformasjonen fra ulike miljøer og motstandere av meklingsresultatet mellom LO og NHO, som sår tvil om forhandlingsretten i 2002. Våren 2002 skal det føres reelle forhandlinger mellom LO-forbundene og NHO`s landsforeninger.

Brudd i forhandlingene mellom LO og HSH

- Fare for streik Forhandlingene mellom LO og Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon (HSH) endte i brudd søndag 9. april ca. kl. 22.00. Partene ble ikke enige om spørsmålet knyttet til ferie/fritid og fleksibilitet. Og da på hvilken måte disse feriedagene skal innføres. Partene ble heller ikke enige om det statistiske grunnlaget, og dermed den økonomiske rammen for oppgjøret.

Handel og Kontor fornøyd med HSH-tilpasninger

Handel og Kontor er fornøyd med hva forbundet forhandlet fram med HSH under de forbundsvise tilpasningene, som parten uansett bruddet er enige om. En historiske vikaravtale og en rammeavtale om hjemmearbeid er på plass, samt at viktige sosiale ordninger er forbedret.

Forbundsvise forhandlinger i kooperativ handel

LO og Samvirkeforetakenes forhandlingsorganisasjon (SamFo) er enige om at det skal avholdes forbundsvise forhandlinger i kooperativ handel. Dette er i tråd med den nåværende Hovedavtalen mellom LO og SamFo, og vil innebære egne forhandlinger for Handel og Kontors overenskomster.