2000

HK-fokus på e-handel

- Elektronisk handel i et arbeidstakerperspektiv. Ny informasjonsteknologi har gjort det mulig å drive storstilt handel over Internett, mellom bedrifter, mellom bedrifter og kunder og til og med direkte mellom enkeltpersoner. Fra en sped begynnelse på slutten av 1990-tallet har e-handelen økt kraftig ved innledningen til det nye årtusenet. Handel og Kontor er i gang med å sette fokus på hva dette innebærer for den enkelte arbeidstaker.

Forhandlingsstart mellom HK og Vinmonopolet

Tirsdag 11. april startet de forbundsvise forhandlingene mellom Handel og Kontor i Norge og Vinmonopolet (NAVO). Handel og Kontor i Norge krever i forhandlingene med Vinmonopolet at oppgjøret skal ha en kvinneprofil, og som bedrer betingelsene og rettighetene for de deltidsansatte.

4,- kroner ekstra i timen til polansatte

Handel og Kontor fikk gjennomslag for 4 kroner ekstra pr. time som utgjør ca. 8000,- i året med utgangspunkt i gjennomsnittslønna på Vinmonopolet. Forhandlingene mellom Handel og Kontor og Vinmonopolet ble avsluttet natt til fredag 14. april og berører 825 HK-medlemmer i butikkutsalgene på Vinmonopolet. Partene har videre tatt utgangspunkt i at forhandlingene mellom LO Stat og NAVO vil gi økt ferie på linje med LO/NHO-oppgjøret, med en ny feriedag i 2001 og deretter tre nye dager i 2002.

80 000 LO-medlemmer i streik fra onsdag 3. mai

LOs medlemmer som omfattes av forhandlingene med NHO har stemt nei til meklingsforslaget forhandlet frem mellom LO og NHO, om morgenen lørdag 1. april. Det blir dermed storstreik fra og med onsdag 3. mai. 80 000 LO-medlemmer tas i første omgang ut i streik fra kl. 06.00 denne dagen.

Derfor streiker vi

Medlemmene i Handel og Kontor har sett seg lei av næringslivsledernes grådighetskultur. Våre medlemmer har gjennom mange år tatt et særlig ansvar i forhold til samfunnsøkonomien gjennom moderate oppgjør og måtehold. Næringslivsledere har egoistisk grafset til seg skyhøye lønnstillegg, opsjonsavtaler og luksuriøs etterlønn og pensjonsavtaler. Vi har fått nok! Årets oppgjør er en streik i regninga for NHO – vi vil ha vår del av kaka!

Usikker mekling mellom LO og HSH

Det ble brudd i forhandlingene mellom LO og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) søndag 9. april. Meklingen mellom partene startet opp onsdag 26. april. I utgangspunktet var fristen for å bli enige onsdag 3. mai klokken 24.00. En eventuell konflikt ville dermed startet opp torsdag 4. mai. På grunn av streiken mellom LO og NHO er denne fristen utsatt. Det er uvisst hvordan framdriften i meklingen vil bli.

Streik LO/NHO - området

LOs medlemmer som omfattes av forhandlingene med NHO har stemt nei til meklingsforslaget LO/NHO - området. Det blir dermed storstreik fra og med onsdag 3. mai. I første omgang tas ca. 82 000 LO-medlemmer ut i streik fra kl. 06.00 denne dagen. Medlemmene har med dette sagt klart i fra om misnøyen med totaliteten i meklingsforslaget.

LO-medlemmer i streik

På LOs hjemmeside finner du oversikten over hvilke områder som berøres når 82 000 LO-organiserte i LO-NHO-området går ut i streik fra 3. mai.

Yngve Hågensens 1. mai-tale

- Vi skal mobilisere hele våre organisasjoner som støtteapparat for de 82.000 som skal ut og sloss. De skal føle en sterk organisasjon i ryggen, sa LO-leder Yngve Hågensen i sin 1. mai tale. Les Yngve Hågensens tale i sin helhet.

Stønad til streikende HK-medlemmer

Handel og Kontor har vedtatt nye satser for streikestønad i forbindelse med streiken mellom LO og NHO. Streikende HK-medlemmer får i gjennomsnitt den samme økonomiske streikestøtte som øvrige forbund tilbyr sine medlemmer.