2000

Vellykket streik så langt

04.05.2000 12:47 - Av: Magne Svendsen - Vi har kun vært ute i streik i et døgn men foreløpig ser det bra ut. Organisatorisk fungerer streiken bra. Vi har fått noen problemer underveis, men det er problemer vi har vært kjent med fra før. Det gjelder for eksempel at arbeidsgivere innen enkelte bransjer ikke vil respektere streiken, sier LO-leder Yngve Hågensen. Les mer her

Spørsmål og svar om streiken mellom LO og NHO

I forbindelse med en konflikt dukker det opp mange spørsmål som krever svar. Her svarer vi på noen av de mest vanlige spørsmålene. Denne huskelista vil bli oppdatert etter hvert som nye problemstillinger dukker opp.

Forhandlinger utsatt grunnet streiken

På grunn av streiken mellom LO og NHO er alle øvrige forhandlinger som berører Handel og Kontor sine medlemmer utsatt. Den pågående meglingen mellom LO og HSH er foreløpig lagt på is som følger av konflikten. HK avventer utfallet av LO-NHO konflikten. Så snart streiken er avklart vil nye forhandlingsdatoer bli avtalt.

LOs streikevakter forsikret i VÅR

Forsikringsdekning ved arbeidskonflikt Etter avtale med Vår bank og forsikring kan vi nå bekrefte at LO fritidsulykkeforsikring gjelder for våre medlemmer som er rammet av konflikten mellom LO og NHO, sier Hovedkasserer i LO, Bente Halvorsen.

Slik streiker du

Innen tirsdag 9. mai har LO tatt ut rundt 95 000 medlemmer i NHO-bedrifter i streik. Handel og Kontor vil innen det samme tidspunkt ta ut i overkant av 2 700 medlemmer og nærmere 270 bedrifter i streik. Her følger oppskriften og ulike regler og retningslinjer for hvordan streiken skal gjennomføres. Er du fortsatt usikker, ta kontakt med ditt HK-regionskontor. Kontaktpersoner finner du på denne nettsiden, under Hvem, hva, hvor. Lykke til med streiken!

Streiken mellom LO og NHO trappes opp

Tirsdag 9. mai kl. 06.00 tas ytterligere over 10 000 LO-medlemmer ut i streik. Dermed er til sammen over 100 000 LO-medlemmer tatt ut i streik i forbindelse med konflikten mellom LO og NHO. Handel og Kontor tar ytterligere ut 650 medlemmer i streik fra den samme dagen. Av disse er rundt 300 funksjonærer i idrettens ulike organisasjoner. HK-medlemmer som tas ut i streik vil bli direkte varslet om dette via sitt respektive HK-regionskontor.

Kontakt mellom partene

Etter seks dager med streik har det i dag vært kontakt mellom NHO og LO, bekrefter NHO overfor flere nettaviser. LO-leder Yngve Hågensen bekreftet i dag på hans daglige pressebriefing at han selv og nestledere Jan Balstad og Gerd Liv Valla søndag ettermiddag gjennomførte flere timers sonderinger med NHO.

Partene møter til mekling klokken 15.00

Etter seks dager med streik møter LO og NHO til mekling i dag klokken 15.00, mandag 8. mai, for å gjenoppta mekling. Partene starter forhandlingene med en gang og vil under påsyn av Riksmeklingsmann Reidar Webster forhandle hele natta. Streiken er ikke avblåst før det foreligger et nytt og anbefalt meklingsresultat mellom partene.