2000

- Må fortsatt demonstrere styrke

Det var på LOs medietreff i dag at LO-leder Yngve Hågensen kunne meddele et overrasket pressekorps om at det har vært gjennomført sonderinger med NHO. – Det kan,og jeg understreker kan, føre til at forhandlingene med NHO blir gjenopptatt allerede i dag, sa Hågensen. Sekretariatet og forhandlingsutvalget i LO bestemte enstemmig i dag om å gjenoppta mekling med NHO. LO er også enstemmig enige om de nye kravene:

Streiken avblåst – HK fornøyd

LO og NHO ble kl. 0330 natt til tirsdag 9. mai enige om et nytt og enstemmig anbefalt meklingsresultat. Dermed er streiken avblåst. LO-forbundet Handel og Kontor, som er LOs tredje største forbund, er meget tilfreds med raskere innføring av ferien, kronetillegget og likelønns- og lavlønnsprofilen. Profilen i årets NHO-oppgjør viser at fagbevegelsen tar med seg arven fra to århundre tilbake også inn i det 21-århundret.

Nær full seier for Yngve

Nettavisen 9 mai 2000 5:04 1,50 kroner i lønnstillegg, den 5. feriuka på plass, 2 års avtaleperiode og utredning av etter- og videreutdanningen. Det er fasiten strekegeneral Yngve Hågensen kan notere seg etter 5 dagers streik.

Streiken er slutt

Knappe tre timer før storstreiken skulle bli enda større, med over 100 000 i konflikt, anbefalte LOs forhandlere meglingsmannens forslag til løsning.

LO/NHO-oppgjøret i kroner og øre for HK-medlemmene

Handel og kontor er svært tilfreds med at ferien innføres i løpet av 2002 og at det i tillegg gis et kronetillegg og en lavlønns/likelønns-profil i tråd med våre ønsker og ambisjoner. Her følger en kortfattet oversikt over hva du som HK-medlem i NHO-området får i kroner og øre, ferie og muligheter for kompetansepåfyll.

Fare for streik LO og HSH

Meklingen mellom LO og HSH startet opp onsdag 26. april. På grunn av streiken mellom LO og NHO ble meklingen utsatt i påvente av at streiken skulle avsluttet. Nå har partene startet opp mekling igjen, og fristen for å bli enige om et anbefalt forslag er mandag 15. mai klokken 24.00 (Natt til tirsdag 16. mai).

Spørsmål og svar om streik

I forbindelse med en konflikt dukker det opp mange spørsmål som krever svar. Her svarer vi på noen av de mest vanlige spørsmålene. Denne huskelista vil bli oppdatert etter hvert som nye problemstillinger dukker opp.

Streikebedrifter i HSH området

Meklingsfristen mellom LO og HSH er mandag den 15. mai kl. 24.00. Blir partene enige innen fristen sendes meklingsforslaget ut til uravstemning blant medlemmene. I motsatt fall blir det konflikt og streik mellom LO og HSH fra og med tirsdag 16. mai kl. 06.00. Dersom det blir streik vil følgende bedrifter tas ut i første omgang:

Streiken mellom LO og HSH avverget

LO og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) ble midnatt natt til tirsdag 16. mai enige om et anbefalt meklingsforslag. LO har fått gjennomslag for LO-ferien, et godt økonomisk resultat og aksept for EVU-reformen. Dermed ble den varslede streiken for 1 600 LO-organiserte i privat handel avverget i tolvte time.