2000

HK-nei i NAVO-oppgjøret

Styret i LO Stat har mot to stemmer vedtatt å anbefale forhandlingsresultatet. Handel og Kontor stemte mot. Selv om LO Stat i oppgjøret oppnådde stort sett de samme resultatene som i NHO oppgjøret, er vi ikke tilfredse med det økonomiske resultatet.

Positivt e-møte med Statsråd Grete Knudsen

LO Service og Handel og Kontor i Norge hadde tirsdag 16. mai møte med Handels- og næringsminister Grete Knudsen vedrørende de utfordringer arbeidstakere i handelen og industrien står overfor i forbindelse med innføring av e-handel.

Nye HK-avtaler med SamFo

Handel og Kontor og Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo) ble sent natt til lørdag 20. mai enige om ny tariffavtale for 11 000 HK-medlemmer samt ny lederoverenskomst for om lag 900 HK-medlemmer i ledende stillinger innen kooperativ handel.

Over 10 kroner timen til meieriansatte

Forhandlingene mellom Handel og Kontor og Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) vedrørende revidering av Landsoverenskomsten for Meieriindustrien ble sluttført sent 23. mai. Det innebærer en lønnsøkning på over 10 kroner i timen for de vel 340 ansatte innen salg, resepsjon, ordremottak og lønningskontor på Tine Meierier i løpet av tariffperioden. Avtalen gjelder for to år.

Arbeidstidssjokk på Gardermoen

Norske fagforeninger er sjokkert over SAS' nye flymatleverandør, Lufthansa-eide LSG. LSG vil innføre arbeidstidsordninger Norge knapt har sett tidligere og som NHO bare drømmer om. Dette skriver Dagens Næringsliv onsdag 24. mai 2000. Trond Smøraas, lederen for Handel og Kontors forening for luftfart og reiseliv (FLR), beskriver forslaget som horribelt.

LO-Ja til NHO-oppgjøret

LOs medlemmer omfattet av tariffavtaler mellom LO og NHO sa et rungende ja til det nye meklingsforslaget av 9. mai. Også Handel og Kontors medlemmer sa klart ja til den nye avtalen som kom i stand som følge av den ukeslange streiken. LO meddelte Riksmeklingsmann Reidar Webster klokken tolv at den nye uravstemningen ga følgende resultat:

LO Stat anbefaler meklingsforslaget

Styret i LO Stat har anbefalt riksmeklingsmannens forslag til ny hovedtariffavtale i staten. Forslaget som nå skal ut til uravstemming blant medlemmene gir de statsansatte og lærerne et generelt tillegg på 5000 kroner. Resultatet fra det statlige oppgjøret kommer ca. 1000 medlemmer av Handel og Kontor til gode, som følger de statlige lønnsregulativene.

FO-streik i kommunesektoren

Fellesorganisasjonen (FO) går ut i streik i kommunesektoren. I første omgang tar FO ut ca 590 medlemmer innenfor sosialtjenesten, barneverntjenesten og tjenesten for psykisk utviklinghemmede i Lørenskog, Lier, Stavanger, Os, Lindås, Volda, Bodø og Alta.

Tariffstridig ikke å gi lokale lønnstillegg

De fleste overenskomster gir rett til lokale lønnsforhandlinger. Lønnssystemene i de fleste avtaler Handel og Kontor har forutsetter lokale lønnstillegg utover minstelønn og garantilønnssatsene. Å bare gi HK-medlemmene ei lønn som samsvarer med minstelønnssatsene som står i overenskomsten, vil i de aller fleste tilfelle være tariffstridig.

Forhandlingsstart NKL ledere og NKL datterselskaper

I dag torsdag 8. juni starter de forbundsvise forhandlingene mellom Handel og Kontor i Norge og Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo) om revidering av overenskomsten for Norges Kooperative Landsforening (NKL) og datterselskaper.