HK med i verdens største fagforening

Fra årsskiftet ble den nye yrkesinternasjonalen UNI (Union Network International) formelt etablert. Dette ble markert gjennom en global pressekonferanse den 17. januar. UNI favner ca 800 fagforbund og representerer 15,5 millioner medlemmer over hele verden. HK, som tidligere var tilsluttet en av stifterne - FIET (funksjonærinternasjonalen) - er et av de mange forbundene som nå går inn i UNI.

17. januar 2000

Fra årsskiftet ble den nye yrkesinternasjonalen UNI (Union Network International) formelt etablert. Dette ble markert gjennom en global pressekonferanse den 17. januar. UNI favner ca 800 fagforbund og representerer 15,5 millioner medlemmer over hele verden. HK, som tidligere var tilsluttet en av stifterne - FIET (funksjonærinternasjonalen) - er et av de mange forbundene som nå går inn i UNI.

Tekst: HK-Nytt Eva Ler Nilsen

UNI (Union Network International) er i utgangspunktet en samling av fire store yrkesinteransjonaler (FIET, Kommunikasjonsinternasjonalen, Den internasjonale grafiske føderasjonen og Medie- og underholdningsinternasjonalen.

Skal gi innflytelse

UNI ble etablert som et svar på de store forandringene som pågår i den globale økonomien, og i erkjennelsen av at bransjer i dag - på grunn av teknologi - i større grad overlapper hverandre.

Gjennom å slå sammen ressursene mener ledelsen at UNI vil gi fagforeningsmedlemmene større innflytelse - i multinasjonale selskaper, hos regjeringer og i internasjonale institusjoner. Det vises til konsentrasjon av makt innenfor mange bransjer, spesielt medie- og underholdningsbransjen. UNI viser også til den økte bruken av elektronisk handel som en utfordring for organisasjonen.

"Et økende antall bedrifter har en omsetning som er større enn enkelte stater, samtidig som statene selv avgir kontroll over meget store deler av økonomien til markedskreftene", heter det i et presseskriv fra UNI.

- Fagforeningene må reagere på denne utviklingen og vi må endre oss. Det er det UNI skal bidra til. Vi skal gjøre fagforeningsmedlemmene til globale aktører og sørge for at dere stemme blir hørt i den globale økonomien, sier generalsekretær Philip Jennings i UNI.

Han mener UNI kan bli en slagkraftig organisasjon som vil hjelpe medlemmer som trenger det på tvers av landegrenser.

Verdens største

UNI samler ca 800 fagforbund og representerer 15,5 millioner medlemmer over hele verden. HK, som tidligere var tilsluttet en av stifterne - FIET (funksjonærinternasjonalen) - er et av de mange forbundene som nå går inn i UNI.

UNI skal ha sitt hovedkontor i Genève, men skal også inndeles i følgende regionale organisasjoner: UNI-Afrika, UNI-Nord- og Sør-Amerika, UNI-Asia og Stillehavsområdet og UNI-Europa.

Organisasjonen er også inndelt i 12 ulike bransjegrupper. For å ta tak i overordnede spørsmål på tvers av bransjene har de etablert disse gruppene: UNI-kvinner, UNI-ungdom og UNI-sjefer/spesialister.

Les mer på UNIs hjemmesider på internett: www.union-network.org