Medieoverenskomsten utsatt

De avsluttende forhandlingene om opprettelse av ny medieoverenskomst er utsatt til siste halvdel av februar. Dette fordi partene ikke har kommet til enighet om arbeidstidsbestemmelsene i den nye overenskomsten.

27. januar 2000

De avsluttende forhandlingene om opprettelse av ny medieoverenskomst er utsatt til siste halvdel av februar. Dette fordi partene ikke har kommet til enighet om arbeidstidsbestemmelsene i den nye overenskomsten.

Overenskomsten som forhandles frem av HK media vil gjelde for funksjonærer og merkantilt ansatte i mediebedrifter.

Norske Avisers Landsforening (NAL), som er arbeidsgivermotparten, nekter å akseptere bestemmelser som sikrer at normalarbeidsdagen skal ligge til grunn for arbeidstakernes arbeidstid. NAL holder igjen og bruker bevisst sosiale bestemmelser som pressmiddel for å få gjennomslag for sine ønsker om mer liberale arbeidstidsbestemmelser.

Handel og Kontor støtter mer individuelt tilpassede arbeidstidsbestemmelser, men aksepterer ikke at endringer i arbeidstidsbestemmelser gjennomføres slik at arbeidstakernes rettigheter svekkes. Det er et ufravikelig krav at arbeidstid ut over nomalarbeidsdagen (kl. 08-16) skal være avtalt og fastlagt i avtaleform. Dette er rettigheter som allerede er godt innarbeidet gjennom den tidligere overenskomsten med A-pressens tarifforening (ATF).

Forhandlingsleder Egil Chr. Bøckmann (HK) beklager at NAL aktivt bruker tidligere innrømmelser fra PRIFO/Presse- og medieansattes forbund (PMF) som begrunnelse og påskudd for å innføre svekkede rettigheter i forhandlingene med Handel og Kontor.

HK media vil komme tilbake med oppdatert informasjon når forhandlingene blir gjenopptatt i siste halvdel av februar.