Nyttårshilsen fra Norsk Folkehjelp: - Styrk båndene!

Norsk Folkehjelp ønsker med dette å overbringe et ønske om en vel overstått og fredfylt jul og et riktig godt nytt år til alle våre kamerater og kolleger i fagbevegelsen. Ved overgangen til et nytt årtusen er vi i Norsk Folkehjelp spesielt opptatt av hvordan vi kan videreutvikle og sikre vårt viktige solidaritets- og hjelpearbeid i inn- og utland.

03. januar 2000

Norsk Folkehjelp ønsker med dette å overbringe et ønske om en vel overstått og fredfylt jul og et riktig godt nytt år til alle våre kamerater og kolleger i fagbevegelsen.

Ved overgangen til et nytt årtusen er vi i Norsk Folkehjelp spesielt opptatt av hvordan vi kan videreutvikle og sikre vårt viktige solidaritets- og hjelpearbeid i inn- og utland.

Vi er overbevist om at dette best kan skje gjennom å styrke båndene mellom fagbevegelsen og Norsk Folkehjelp, - og da spesielt klubbenes og klubbmedlemmenes direkte tilknytning til Norsk Folkehjelp's ulike prosjekter.

Vi vil starte det nye tusenår med å legge til rette for opprettelse av Solidaritetsklubber for alle kollektive medlemmer i fagbevegelsens humanitære hjelpeorganisasjon. En klubb blir Solidaritetsklubb ved å adoptere et prosjekt, et geografisk område, eller et tema som Norsk Folkehjelp arbeider med.

Mer informasjon om dette kommer snart!

Hos oss har vi nå etablert et team som skal arbeide med aktiviteter rettet mot fagbevegelsen. Vi tar med navnene her slik at det skal være lett å ta kontakt. Vi er;

Berit Sneve 22 03 76 69 Berit.Sneve@npaid.org

Vera Bergstrøm 22 03 77 60 Vera.Bergstrøm@npaid.org

Anders Jensen 22 03 76 47 Anders.Jensen@npaid.org

Vi håper på et godt og styrket samarbeid!

Solidarisk hilsen

NORSK FOLKEHJELP

Elsebeth Bache

markedssjef