Rekordår for grensehandelen

1999 ble et nytt rekordår for grensehandelen. Nordmenn la i fjor igjen 9,3 milliarder kroner på den andre siden av grensen. Dette er en økning på om lag 40 prosent fra 1998. HK Nytt, tekst: Eva Ler Nilsen

01. februar 2000

1999 ble et nytt rekordår for grensehandelen. Nordmenn la i fjor igjen 9,3 milliarder kroner på den andre siden av grensen. Dette er en økning på om lag 40 prosent fra 1998.

HK Nytt, tekst: Eva Ler Nilsen

Handel og Kontor ser svært bekymringsfullt på situasjonen.

- Regjeringens avgiftspolitikk er en gavepakke til den svenske handelsstanden. Arbeidsplasser går tapt i den tiden politikerne ikke gjør noe for å redusere grensehandelen, sier informasjonssekretær i HKs region Øst, Øystein H. S. Moen.

Han sier HKs krav er at avgiftene på mat, alkohol og tobakk harmoniseres med nabolandenes. Moen mener avgiftene på disse varene har en edel hensikt, men han mener myndighetene snart må se i øynene at de ikke oppnår ønskede resultater. Moen hevder at forbrukerne kjøper varene andre steder, lovlig eller ulovlig.

1999 er det andre året med rekordstor grensehandel. Etter at svenskene senket avgiftene på sigaretter høsten 1998 har grensehandelen eksplodert, ifølge HK. Det året ble det handlet for 6,7 milliarder norske kroner i Sverige.

- Dersom ikke regjeringen forstår hvor galt dette bære av sted, må vi håpe på at flertallet på Stortinget tar til vettet. Først og fremst må det gjøres noe med de enorme prisforskjellene på lokkevarer som alkohol og tobakk, vi har klare indikasjoner på at disse varene er utslagsgivende for folks handlemønster, sier Moen.

Halvparten handler i Sverige

Nær 50 prosent av befolkningen over 18 år på Østlandet har handlet i Sverige siste halvår.

HK Nytt, tekst Jo Hestnes og Eva Ler Nilsen

Dette viser en nylig publisert undersøkelse Opinion har laget på oppdrag fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Næringsmiddelbedriftenes Landsforening. 44 prosent svarte ja på spørsmålet om de har handlet i Sverige det siste halve året. Ikke overraskende er det i fylkene Østfold, Hedmark og Akershus at de fleste legger handleturen til Sverige. Hele 60 prosent ligger andelen på her, i Østfold på hele 77 prosent.

165.000 personer tar turen over grensa så ofte at de kan sies å ha handling i Sverige som en del av sine handlevaner.

73 prosent oppgir at lavere priser er grunnen til at de handler i Sverige. At det knapt er noen som oppgir variablene "bedre kvalitet" eller "bedre utvalg" bekrefter inntrykket av at det er pris som er avgjørende.

Begrenser informasjonen

Ledelsen i Norges Bank har vedtatt at de ikke lenger skal sende ut månedlig statistikk over kontantomsetning i grensefylkene. Dette er HK skeptisk til. Ifølge banken er ikke det statistiske materiellet fullgodt, og de viser til at de ikke er pålagt å sende ut denne månedlige oversikten.

Leder av HK i Østfold, Mona Hagen, reagerer på dette:

- Tallmaterialet vi har fått fra Norges Bank er en viktig målestokk på arbeidsplassene vi kunne hatt her hjemme. Vi pleier å si at én million norske kroner som legges igjen i Sverige er lik én arbeidsplass, uttaler Hagen til avisa Demokraten.