2001

Meklingen fortsetter

Meklingen mellom HK/LO og SpareBank 1 Gruppen gjenopptas onsdag 3. januar klokken 10.00. Fristen for meklingen er satt til midnatt.

test

test 2

Dommen ankes

Handel og Kontor har torsdag 15. mars besluttet å anke dommen fra Trondheim Byrett som berører de 38 arbeidstakerne ansatt i Hakon Detalj AS. Saken er avgjørende for om de ansatte får beholde de pensjonsrettigheter som de har hatt i over 20 år. Men utfallet vil også ha en annen svært viktig prinsipiell side.

Løsningsforslag til uravstemning

Det ble natt til torsdag 4. januar ført mekling hos Riksmeklingsmannen vedrørende opprettelse av overenskomst mellom Handel og Kontor og Finansnæringens Arbeidsgiverforening for HKs medlemmer i Sparebank 1 Gruppens alliansebanker.

Utfordring og oppfordring til Arbeidstilsynet

"Det er ikke enkelt for en ungdom alene på en bensinstasjon ei natt når det kommer inn godt berusede mennesker reagerer med sinne og aggresjon. Jeg vil derfor utfordre Arbeidstilsynet til å bli med meg ut på en runde, en fredags eller lørdags kveld/natt og se på hvordan arbeidsforholdene for ansatte i disse gruppene er," skriver Heidi K. Larsen, leder i Trondheim Handel og Kontor i dette innlegget.

Nazistisk terror må bekjempes

Det må reageres over et bredt spekter for at vi alle skal ta et ansvar for å angripe nazisme, fremmedhat, rasisme og diskriminering i det norske samfunn, heter det i en pressemelding fra LO.

Kurs i forhandlingsteknikk

Det er fortsatt ledige plasser igjen for de som ønsker å lære seg forhandlingsteknikk. Kurset vil foregå på fagbevegelsens kurs– og kompetansesenter Sørmarka i tiden 18. – 23. mars.

Si din mening om streik

LOs sekretariat har nedsatt et utvalg for å vurdere fagbevegelsens konflikterfaringer de seneste årene. Nå inviteres du til å si din mening!

Garantiordningene med HSH og SamFo

Det har i dag (14/2-01)vært ført forhandlinger med både HSH og SamFo vedrørende lønnsutviklingsgarantien. De nye satsene iverksettes fra 1. februar.

Avgjørelse i tvistnemnda for LO-IT

Forhandlingene om revidert overenskomst 2000-2002 mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og HK for LO-IT AS endte som tidligere meddelt med brudd. Tvistenemnda har 19. februar fattet endelig avgjørelse på de omtvistede områder.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?