2001

Distriktsslakt ved Braathens-konkurs

Handel og kontor i Norge (HK) har i dag vedtatt en kraftig uttalese rettet mot Konkurransetilsynets varslede avslag på SAS sitt oppkjøp av Braathens. Får ikke SAS kjøpe Braathens kan selskapet stå foran dramatiske distriktskutt. I verste fall står 4900 arbeidsplasser på spill.

Braathens må reddes gjennom oppkjøp!

Følger Konkurransetilsynet opp sitt varsel til Braathens trues flere tusen arbeidsplasser. Får ikke SAS kjøpe Braathens, må selskapets ledelse trolig nådeløst kutte i bemanningen med et påfølgende fokus på utpekte nisjeruter. Distriktene rammes dermed spesielt hardt

-Bruk ikke D/S Louise under streiken

-La ikke din bedrift, dine arbeidskolleger eller din omgangskrets bruke D/S Louise så lenge det er streik der. Oppfordringen kommer fra LO og Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF).

Mobiliserer mot krig

Ikke flere uskyldige ofre! - Rettferdighet - ikke hevn! - Rettsoppgjør - ikke hevn! Under disse hovedparolene mobiliserer nå fire organisasjoner til fakkeltog i Oslo mot krig. Appeller blir holdt på Youngstorget: tirsdag 25. september kl 18.30 før toget går til Stortinget der det også vil bli holdt appell.

Støtt de streikende restaurantarbeiderne!

Organisasjonssekretær Sissel Weholdt i Handel og Kontor Region Øst oppfordrer medlemmer til å støtte opp om fanemarkeringen og streiken ved restauranten D/S Louise i Oslo i dag torsdag kl. 15.30. -Deres kamp for tariffavtale gjelder oss alle, sier hun og legger til at det er viktig å stille opp med streikevakter.

Kurs i forhandlingsteknikk

Forbundet vil 4. – 9. november arrangere kurs i forhandlingsteknikk på Sanner Hotell på Gran, Hadeland.

-Knallavtale for kvinnene

HK håper på mindre press på kvinnedominerte yrker etter at sykelønnsavtalen er i boks. Avtalen betyr blant annet at staten og ikke arbeidsgiverne fra nå av skal dekke utgifter til sykepenger ved svangerskap i arbeidsgiverperioden.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?