2001

Et godt budsjett for arbeidslivet

-Mens Bondevik II regjeringen har lagt fram en erklæring som legger til grunn en knapphet på arbeidskraft, legger Stolteberg-regjeringen fram et statsbudsjett som baserer seg på et fortsatt humant arbeidsliv. Det sier forbundsleder Sture Arntzen i en kommentar til statsbudsjettet.

Ledig jobb som ungdomssekretær

HK søker en ungdomssekretær som skal være forbundets fremste ekspert på ungdomsarbeid. Ungdomssekretæren skal drive oppsøkende virksomhet på arbeidsplassene og sørge for at ungdom innenfor HKs organisasjonsområder organiserer seg.

Utdanningspermisjon etter paragraf 33D

Fra 1. januar 2001 ble arbeidsmiljøloven tilføyd bestemmelser om rett til utdanningspermisjon. Her har vi samlet en del spørsmål og svar på de nye reglene.

Gledelig fra Konkurransetilsynet

Handel og Kontor i Norge er svært tilfredse med at Konkurransetilsynet nå har sagt et endelig ja til SAS-oppkjøpet av Braathens.

Vedrørende situasjonen i Braathens

Braathens Funksjonærklubb (BFK) som er tilsluttet HK ble i dag sammen med de andre fagforeningene i Braathens meddelt styrets plan for tilpasning av produksjonen i dagens markedssituasjon.
LES OGSÅ HK-NYTT

Mot outsourcing og aktiv nedbemanning.

HK medi@ gir sin fulle tilslutning til HK-klubbens kamp mot outsourcing (utskilling av bedriftsenheter) og aktiv nedbemanning i Avishuset Dagbladet, heter det blant annet i denne støtteuttalelsen fra HK medi@.

Fakkeltog for fred i Afghanistan

Norsk Folkehjelp, Humanetisk Forbund, Oslo bispedømmeråd, Attac, Antirasistisk senter. Norges fredsråd, Fagbevegelsen mot krig, Afghanistankomiteen og Antikrigsnettverket i Oslo arrangerer fakkeltog for fred i Afghanistan

Vil ha bredt anlagt samarbeid

-Vi vil ha et bredt anlagt samarbeid for å sikre en nasjonal kunnskapsbase. Det sier flere av de ansattes representanter fra de forskjellige forlagene. De har nå har gått sammen for å si sin mening.