A-Presseaviser: Brøt hovedavtalen

Demokraten og Moss Dagblad erkjenner nå at de tillitsvalgte burde vært informert i forkant av beslutningen om færre ukentlige avisutgivelser og færre ansatte.

27. juni 2001

-----------------------
PRESSEMELDING
-----------------------
Det var i mai i år at styrene i Demokraten og Moss Dagblad vedtok strategiske planer med store følger for de ansatte. Planene var ikke tatt opp med de tillitsvalgte på forhånd, noe som gjorde at det ble reist tvistesak.

-Det var kraftige protester fra de tillitsvalgte som var nødt til å tiltvinge seg innflytelse for å få til noe bedre løsninger for avisene og de ansatte, forteller faglig sekretær i HK Egil Chr. Bøckmann. A-pressens datterkonsern Media Øst la avtalestridig opp til styrebehandling i de to avisene uten først å kontakte de tillitsvalgte.

Tvisten var tirsdag oppe til forhandlinger mellom LO/HK og NHO. Etter møtet anser partene saken som avsluttet, men ikke uten tilbaketog fra arbeidsgiverne. Avisbedriftene må nemlig i framtida innarbeide rutiner som sikrer at klubbene blir tatt med på råd i en langt tidligere fase.

-Forhandlingsprotokollen mellom NHO og LO må leses som en smekk på fingrene for administrerende direktør i Media Øst, sier Bøckmann. Direktøren har selv stått for prosessen som ledet opp til dette møtet og blant annet gitt skriftlig uttrykk for at strategiplaner er ”ordinære gjøremål i Media Øst staben som ikke omfattes av avtaleverk om medbestemmelse mv.”.

-Å trekke de ansatte med deres innsikt og erfaringer med i omleggingsprosesser, er en forutsetning for gode løsninger både for bedriftene og de ansatte, avslutter Egil Chr. Bøckmann.

For nærmere opplysninger kontakt:
Informasjonssekretær
Ove Magnus Halkjær
tlf 23061214    mobil 90854418

Faglig sekretær
Egil Chr. Bøckmann
tlf 23061219    mobil 91553378