A-presse-retrett også i Østfoldpressen

Også i Østfoldpressen gikk Handel og Kontor i bresjen for å påklage brudd på hovedavtalen i forbindelse med omlegginger i avisene Moss Dagblad og Demokraten.

16. juli 2001

-----------------------
PRESSEMELDING
-----------------------

Som et resultatet av redusert antall avisdager i Moss Dagblad og Demokraten vil det med stor sannsynlighet komme oppsigelser i Østfoldpressen. På forhandlingsmøte den 16. juni påpekte de tillitsvalgte at de i henhold til hovedavtalen skulle vært informert på et langt tidligere tidspunkt i denne prosessen.

Både Demokraten og Moss Dagblad måtte i egne forhandlingsmøter forrige måned erkjenne brudd på hovedavtalen. I en retrett vedkjente avisbedriftene seg avtalebruddet og lovet i framtida å innarbeide rutiner som sikrer at klubbene blir tatt med på råd i en langt tidligere fase.

Det samme er nå blitt resultatet i Østfoldpressen som trykker de to avisene. Ledelsen som tidligere ikke var villig til å innrømme hovedavtalebrudd måtte på møte mellom Mediebedriftenes Landsforening og Handel og Kontor krype til korset og erkjente at de tillitsvalgte skulle vært informert og involvert tidligere.

Dermed vil også Østfoldpressen innarbeide rutiner for å trekke de tillitsvalgte med i en tidlig fase i tilsvarende prosesser.