Avgjørelse i tvistnemnda for LO-IT

Forhandlingene om revidert overenskomst 2000-2002 mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og HK for LO-IT AS endte som tidligere meddelt med brudd. Tvistenemnda har 19. februar fattet endelig avgjørelse på de omtvistede områder.

20. februar 2001

-Når vi vurderer resultatet fra forhandlingene og nemnda totalt, har vi grunn til å være fornøyde, sier forhandlingsleder og faglig sekretær Egil Chr. Bøckmann. Han har sammen med regionsekretær Kjetil Neskvern representert forbundet i nemnda.

–Våre medlemmer har fått en  overenskomst med mer omfattende rettigheter og ikke minst et stillingsvurdert lønnssystem. I hele prosessen slet vi imidlertid med stadig nye motkrav som gikk ut på å rasere sosiale og velferdsmessige goder i overenskomsten. Disse framstøtene lyktes ikke. Vi er imidlertid overrasket over at det ble flertall i tvistenemnda for fortsatt hemmeligholdelse om lønn i bedriften.

HKs nemndsmedlemmer kom her i mindretall. I en protokolltilførsel fra mindretallet beklages det sterkt at AAF og LO-IT bryter med grunnfestede demokratioppfatninger i fagbevegelsen.

-Det er vanskelig å skjønne at lønnsinnsynet for de tillitsvalgte i en bedrift hvor fagbevegelsen er majoritetseier skal være dårligere enn i bedrifter bundet av overenskomster som HK har med NHO, HSH, SamFo med flere, sier Bøckmann. Han hevder at LO-IT fører en personalpolitisk linje i sterk motstrid til de verdier og synspunkter eierbedriftene står for.

En skriftlig orientering til HK-medlemmene i LO-IT vil foreligge innen 14 dager.