Braathens må reddes gjennom oppkjøp!

Følger Konkurransetilsynet opp sitt varsel til Braathens trues flere tusen arbeidsplasser. Får ikke SAS kjøpe Braathens, må selskapets ledelse trolig nådeløst kutte i bemanningen med et påfølgende fokus på utpekte nisjeruter. Distriktene rammes dermed spesielt hardt

Handel og Kontor i Norge (HK) reagerer på vegne av nesten 900 Braathens-medlemmer sterkt på Konkurransetilsynets varsel om å nekte SAS å kjøpe 68,8 % av selskapet. SAS-garantien om at Braathens skal videreføres som eget flyselskap slaktes på den måten av tilsynet, og 3000 arbeidsplasser i distriktene står for fall. En betydelig andel av de ansatte er sysselsatt i distriktene. En konkurs vil skape ringvirkninger hvor enhver som rammes står igjen som taper.

Myndighetene må aktivt inn og stille krav til et samarbeide mellom SAS og Braathens. I dagens situasjon er det største problemet overkapasiteten i markedet. Det er blant annet den som har tappet Braathens for kapital.

Ved at myndighetene stiller klare krav til selskapene ved et oppkjøp om hvordan Braathens skal se ut både i forhold til bemanning og flytrafikk, mener HK det er mulig å ivareta passasjerenes interesser.

Konkurransetilsynet handler i beste fall med uforstand når de skisserer en løsning hvor fjerning av passasjeravgiften alene kan redde Braathens som eget selskap. En fjerning av passasjeravgiften utgjør 1,5 milliarder kroner på statsbudsjettet. Den kan ikke gjennomføres før neste års statsbudsjett, og fjernes den tilgodeses alle selskaper.