De fagorganisertes valg

Vil vi som fagorganiserte kaste vrak på sykelønnsordningen, AFP, og etter- og videreutdanningsreformen bare for å gi skattelette til de rike, spør Rune Kristiansen og Merete Silåmo fra Handel og Kontor region Nord-Norge i dette innlegget.

26. juni 2001

-------------------------------

Valg 2001 og de fagorganiserte

I september skal det norske folk velge et nytt Storting for de neste 4 årene. Storting og Regjering legger grunnlaget for utviklingen av landet på godt og vondt, sett ut fra det ståsted en har i samfunnet.

Norsk fagbevegelse, LO og forbundene har historisk sett hatt en sterk tilknytning til Det norske Arbeiderparti,  på mange måter har de vært to grener på samme stamme. Arbeiderpartiet har gjennom det faglig-politiske samarbeidet ivaretatt de fagorganisertes politiske krav, mens LO og forbundene har ivaretatt medlemmenes faglige interesser. Slik har vi utfylt hverandre og bygget Norge fra å være ett av Europas fattigste land for 100 år siden til å bli ett av verdens beste velferdssamfunn. Alle store sosiale reformer har sitt utspring i arbeiderbevegelsen.

Men velstand og velferd kan også være vanskelig og farlig. Velstand og velferd fører ofte til egoisme og selvsentrering.

Valget til høsten vil bli en prøve på om LOs 815 000 medlemmer står fast ved vår grunnideologi om solidaritet med de svakeste. Akkurat nå viser meningsmålingene noe annet. Det blåser en høyrevind over landet, en høyrevind som lover store skatteletter til de rike, som igjen skal betales med dårlige sykelønnsordning til de syke – dårligere avtalefestet pensjon for slitne arbeidstakere, eller kanskje dårligere vilkår for de som skal ta etter- og videreutdanning.

Vi bør huske at full lønn under sykdom, avtalefestet pensjon og etter- og videreutdanningsreformen er saker vi som fagorganiserte har bidratt til at LO og Arbeiderpartiet sammen har fått gjennomført. Vil vi som fagorganiserte kaste vrak på dette bare for å gi skattelette til de rike, vi bare spør !

BRUK STEMMERETTEN OG GODT VALG !

Av:
Rune Kristiansen, leder Handel og Kontor region Nord-Norge
Merete Silåmo, styremedlem Handel og Kontor region Nord-Norge