De nye bransjerådene

Dette er de nye bransjerådene slik de ble vedtatt på Representanskapets møte fredag 8. juni 2001.

12. juni 2001
HK PRIVAT DETALJHANDEL
Detaljbedrifter HSH Landsoverenskomsten, NHO Butikkoverenskomsten
Kiosker HSH kioskavtalene
Bensinstasjoner NHO/HSH Bensinavtalen
Netthandel HSH Landsoverenskomsten
Bingo NHO/HSH Bingoavtalen

Her forutsettes regionale bransjegrupper.

HK COOP DETALJHANDEL
Detaljbedrifter SamFo Landsoverenskomsten
Bensinstasjoner SamFo Bensinoverenskomsten

Her forutsettes regionale bransjegrupper.

HK INDUSTRI
Produksjonsbedrifter NHO Standardoverenskomsten
Fotolaboratorier HSH Fotolab-avtalen
Håndverksbedrifter

NHO Standardoverenskomsten/

Butikkoverenskomsten

Bilforretninger/Bilbransjen HSH Landsoverenskomsten, NHO Standardoverenskomsten, m. selgeravtalene
Vaktselskaper NHO Standardoverenskomsten
Kontorbedrifter NHO Standardoverenskomsten

Her forutsettes regionale bransjegrupper.

HK MEDI@
Pressebedrifter NAL Medieoverenskomsten, NHO Standardoverenskomsten
Informasjonsbedrifter NAL Medieoverenskomsten, NHO Standardoverenskomsten
Kunnskapsbedrifter NHO Standardoverenskomsten
Grafiske bedrifter NHO Standardoverenskomsten
Forlag og bokklubber HSH Forlagsavtalen, NHO Standardoverenskomsten
Reklamebyråer NHO Standardoverenskomsten
Etermedier NAL Medieoverenskomsten
Kulturforetak NHO Standardoverenskomsten
Bok- og papirhandel HSH Bok- og papiravtalen

Her forutsettes regionale bransjegrupper. Med den bedriftskonsentrasjonen forlagsbransjen har i Oslo, opprettholder Region Øst aktivitetene for å dekke særskilte behov hos forlagsgruppa. Kostnader for representasjon fra forlagstillitsvalgte fra andre HK-regioner dekkes av de sistnevnte. Forbundet sentralt dekker kostnader til særskilt virksomhet for tillitsvalgte innen bok- og papirbedrifter.

HK ENGROSHANDEL
Grossist-/lagerbedrifter HSH Landsoverenskomsten, SamFo NKL-overenskomsten, NHO Standardoverenskomsten
Agenturer o.l. HSH Kontoroverenskomsten, NHO Standardoverenskomsten

Her forutsettes regionale bransjegrupper.

HK BANK, FORSIKRING OG EIENDOM
HK finans (inkl. SAL) FA overenskomstene
Boligkooperasjon SamFo USBL-overenskomsten, OBOS overenskomsten, HSH Lands-/ Kontoroverenskomsten
Interessekontorer, pensjonskasser NHO Standardoverenskomsten, HSH Lands-/Kontoroverenskomsten, AAF Landsoverenskomsten
Eiendomsselskaper NHO Standardoverenskomsten, HSH Kontoroverenskomsten
Revisjonsbyråer o.a. finansielle tjenester NHO Standardoverenskomsten, HSH Kontoroverenskomsten

HK finans utgjør bransjerådet med representasjon fra øvrige HK-klubber. HK finans bekoster egen deltakelse, forbundet sentralt dekker kostnadene for de øvrige tillitsvalgte.

HK REISELIV OG SAMFERDSEL
Flyselskapene NHO luftfartsoverenskomstene
Reisebyråer og turoperatører (blir en del av FLR) HSH Reiselivsavtalen, NHO Standardoverenskomsten
Land- og sjøtransport NHO Standardoverenskomsten
Taxisentraler Bedriftsoverenskomster

Fagforeningen for luftfart og reiseliv utgjør bransjerådet med representasjon fra øvrige HK-klubber. FLR bekoster egen deltakelse, forbundet sentralt dekker kostnadene for de øvrige tillitsvalgte.

* * *

Fire nåværende bransjegrupper opprettholdes som bransjeråd. De forvaltes sentralt som i dag. Der medlemsmessige forhold ligger til rette, forestår HK-regionene særskilt virksomhet. Disse bransjerådene får hver én representant i Faglig forum.

HK IDRETT
Idrettsorganisasjoner NHO Standardoverenskomsten
HK FAGBEVEGELSE
Landsorganisasjonen i Norge, fagforbund og fagforeninger AAF Landsoverenskomsten
Arbeiderbevegelsens politiske partier og ungdomsforbund AAF Landsoverenskomsten
Foretak hel- og deleid av fagbevegelsen AAF Landsoverenskomsten, AAF LO-IT overenskomsten
HK ADVOKATANSATTE
Advokatvirksomheter HSH Advokatvirksomhetsavtalen
HK LANDBRUK
Meieribedrifter LA Meierioverenskomsten
Felleskjøp LA Landsoverenskomsten
Landbrukssamvirket NHO Standardoverenskomst

Opprettelse av et lederforum

HK erkjenner viktigheten av å være et forbund for mange ledere på forskjellige nivåer i bedriftsorganisasjonen. Disse har særskilte behov, både avtale- og rollemessig, som må ivaretas. HK ønsker dessuten å være attraktive for andre ledergrupper som leter etter forbund og hovedorganisasjon. HK opprettholder dagens faggrupper for Coop S-lagsledere og NKL-lederne. Gruppene administreres og budsjetteres sentralt. Der medlemsmessige forhold ligger til rette, forestår HK-regionene særskilt virksomhet. Disse inngår også i et nyopprettet Lederforum som kan ta opp ledernes utfordringer og interesser. Lederforumet får en representant i Faglig forum.