Fagforeningsarbeid i USA: -Alle eller ingen

Organiseringa av en arbeidsplass kan ta lang tid, forteller Michelle Donnelly. Local 6 lover verken gull eller grønne skoger.

26. juni 2001

Mary Boresz Pike og Michelle Donally (bildet) er begge organisatorer, ansatt i Hotel and Motel Trade Council, paraply-organisasjonen for de ni fagforeningene som organiserer ansatte i New York Citys hoteller. Local 6 organiserer et stort flertall. Mellom 85 og 90 prosent av hotellene i byen har tariffavtale.

Sparkes når som helst
Fra den dagen en ansatt banker på døra er det Mary, Michelle eller en av de andre seks i organisasjonsavdelinga som driver den lange kampen for tariffavtale framover. Det er nemlig ikke enkelt å få en tariffavtale i USA. Du kan heller ikke - som i Norge - være enslig medlem eller i mindretall på arbeidsplassen. Alle eller ingen må med, forteller Mary og Michelle.

- Det store flertallet av arbeidsgiverne ønsker ikke å slippe fagforeningen inn i bedriften – fagforeningsfiendtlige arbeidsgivere er det nok av i USA.

Mary og Michelle forteller om ansatte som er redde for at arbeidsgiveren skal få vite at de har tatt kontakt med fagforeninga. Loven sier nemlig at arbeidsgiverne kan sparke ansatte når som helst, uten varsel, og uten grunn. Selvfølgelig har du rett til å hyre en advokat og prøve saken for retten, men hvem har råd til det?

Hemmelig organisering
Organiseringa av en arbeidsplass kan ta lang tid, ja flere år, og starter med møter hvor den enkelte nøye blir fortalt hva de kan komme til å møte av motgang underveis. De får beskjed om at fagforeninga er hjelpeløse uten deres innsats, og at det kun er dem det kommer an på. Her loves verken gull eller grønne skoger. Så begynner arbeidet med å sette sammen en komité av arbeidere på arbeidsplassen. Den bør helst bestå av arbeidere fra alle avdelinger. Sammen kartlegger de hvem og hvor mange som kan tenkes å ville støtte fagorganisering.

Målet er å oppnå flertall blant de ansatte, og fram til da er alt hemmelig. På local 6 sin egenutvikla database registres de ansattes navn, adresser og holdning til fagorganisering, på en skala fra en til fem. Her overlates ingenting til tilfeldighetene.

D-dag
Den dagen local 6 og arbeidsplasskomiteen anser at det finnes et flertall for fagorganisering, avsløres hemmeligheten. Med løpeseddelutdeling og massiv argumentasjon lanseres komiteens arbeid. Nå er det om å gjøre å få flest mulig til å signere registreringskortene. Fra den dagen et flertall på arbeidsplassen har skrevet under, har fagforeninga ett år på å gjennomføre forhandlingene som skal føre fram til tariffavtale. Kommer partene ikke fram til enighet kan resultatet bli streik.

Og en streik i USA kan vare lenge. 25 restaurantarbeidere i New York streiket i fire år før de fikk avtale. Og fortsatt, etter to og et halvt år, er det streik i Overnite (USAs fjerde største transportbedrift), uten at noe tyder på en avslutning.

Først når en tariffavtale er godtatt av arbeidsgiverne, er det tid for at du kan bli medlem og betale kontingent. Ikke en dag før. Med en slik ordning må fagforeninga bevise at de er i stand å levere varene før du må betale ei krone.