HK vant fram i Arbeidsretten

Handel og Kontor i Norge har etter flere års dragkamp med HSH vunnet en viktig prinsippsak i Arbeidsretten. Saken har versert siden høsten 1998.

09. juli 2001

Etter flere år med tvistemøter og til slutt bruk av rettssystemet, har Handel og Kontor vunnet fram med en viktig prinsippsak. Utover den fastsatte minstelønna avtalt i Landsoverenskomsten mellom HSH og HK har de ansatte nå krav på å få avtalt skriftlig hvilke tillegg de har. Tidligere risikerte de ansatte at lønnsoppgjøret ”spiste opp” de forskjellige ansvarstilleggene.

Saken hadde sin bakgrunn i en lokal tvist ved ICA Storo. Høsten 1998 ba HK-klubben om å få presisert skriftlig ansvarstillegget for fem av de ansatte. Dette kunne de gjøre med bakgrunn i den da nyinntatte bestemmelsen (§11.5.4.4) i Landsoverenskomsten.

I landsoverenskomsten heter det nemlig at ”ansvarstillegg og andre spesielle tillegg som er knyttet til stillingen skal beholdes uavkortet i tillegg til den til enhver tid gjeldende lønnssats ved tariffregulering. ”

Videre heter det at dette tillegget skal spesifiseres skriftlig.

Et tidligere og vedvarende problem i bransjen har nemlig vært at forskjellige ansvarstillegg og andre spesielle tillegg ikke er avtalt skriftlig. På den måten har de ansatte i praksis ”mistet” tillegg knyttet til stillingen når minstelønnssatsene ble hevet.

I domsslutningen heter det at Landsoverenskomstens pkt 11.5.4.4 er slik å forstå at uttrykket ”ansvarstillegg og andre spesielle tillegg som er knyttet til stillingen” referer til den delen av lønnen som har grunnlag i Landsoverenskomstens pkt. 11.2 første avsnitt etter merknad II. For arbeidstakere som avlønnes ut over de fastsatte minstesatser, skal det opprettes en skriftlig avtale hvor den nevnte delen av lønnen spesifiseres særskilt.”