Invitasjon til kvinnekonferanse

Kvinner på tvers inviterer til landsomfattende kvinnekonferanse i Oslo 22. – 23. september. Overskriften på konferansen er ”Det brutale og grådige arbeidslivet – hva er drivkreftene og hva er mulige mottrekk?”.

21. juni 2001

Kvinner på tvers er et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Samarbeidet organiseres fra gang til gang rundt konkrete prosjekter. Denne konferansen er den åttende i rekken.

Ideen bak er at samarbeid på tvers styrker kampen for kvinners interesser. Kvinner på tvers - konferansen er eneste forum hvor man kan samles om kvinners kår i arbeidslivet og samfunn på tvers av privat og offentlig sektor, på tvers av organisasjonsskiller og på tvers av alle nivåer i organisasjonene.

Når 20 organisasjoner står som initiativtakere og konferansen er åpen for alle.

Praktiske opplysninger
Tid Lørdag 22. og søndag 23. september 2001
Sted Ingeniørenes hus, kronprinsens gate 17, Oslo
Pris 400 kroner ved påmelding. Prisen inkluderer enkel servering lørdag og søndag.
Påmelding Innen fredag 7. september 2001 til Kvinner på tvers, c/o FO Oslo, Pb 9375 Grønland, 0135 Oslo, telefon 22082888. Eller til Kvinner på tvers, telefaks 22332284. Påmeldingen er bindende.
Betaling 400 kroner sendes Kvinner på tvers, c/o FO Oslo, Pb 9375 Grønland, 0135 Oslo. Kontonummer: 7068.05.16675. Kvittering for innbetaling vises ved inngangen.
Kontakter

Marianne Wallestad, FO Oslo, tlf. 22082888, wallestad@oa.fobsv.no

Hanne Hermansen, NHS Oslo, tlf. 24149663, hanne.hermansen@nhs.no

Unni Svendsen, NHS Oslo, 24149662, unni.svendsen@nhs.no

Overnatting Deltakerne må selv ordne overnatting.