Kurs i forhandlingsteknikk

Det er fortsatt ledige plasser igjen for de som ønsker å lære seg forhandlingsteknikk. Kurset vil foregå på fagbevegelsens kurs– og kompetansesenter Sørmarka i tiden 18. – 23. mars.

12. februar 2001

Handel og Kontor i Norge vil i tiden  18. – 23. mars arrangere kurset Forhandlingsteknikk på Sørmarka rett utenfor Oslo.

Dette kurset vil ta for seg praktisk trening i å forhandle og det blir vekslet mellom teori i forhandlingsteknikk og rollespill av tillitsvalgte og arbeidsgivere. Utgangspunkt for rollespillene er konkrete og realistiske forhandlingssituasjoner som eksempelvis lokale lønnsforhandlinger eller oppsigelsessaker.

For å få plass må søkeren ha gjennomgått HKs faglige grunnutdanning eller tilsvarende skolering.

Søknadsfristen er satt til 15. februar. For å melde deg på via web, trykk her.