Nazistisk terror må bekjempes

Det må reageres over et bredt spekter for at vi alle skal ta et ansvar for å angripe nazisme, fremmedhat, rasisme og diskriminering i det norske samfunn, heter det i en pressemelding fra LO.

29. januar 2001

Pressemelding fra LO 29.01.01:

Sekretariatet i LO reagerer med avsky og fordømmelse på det feige nazistiske drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen. Samfunnet må nå reagere raskt og kompromissløst mot alle utslag av nazistiske strømninger, holdninger, terror og overgrep. LO støtter derfor Kulturministerens sterke initiativ om å drøfte som et alternativ et klart forbud mot politiske partier og organisasjoner bygd på nazistiske programmer og holdninger.

Samfunnet må nå vise null-toleranse og felles manifestasjon mot slike nazistiske og rasistiske miljøer.

Bare sterke reaksjoner fra samfunnet og en felles aktiv kamp mot nazisme og rasisme kan hindre nye nazistiske drap som vi nå har opplevd. Vi må ta felles grep mot nazismen og et menneskesyn som dyrker raserenhet og rasehegemoni. Hvis ikke samfunnet vender ryggen til nazismen og rasismen gir det ny næring til fortsatt oppblomstring av nazistiske strømninger og organisasjoner.

LO slår også fast behovet for nye konkrete tiltak mellom myndighetene, politiske partier, organisasjoner og andre deler av samfunnet for å angripe årsakene til at nazistiske miljøer og rasistiske holdninger får fotfeste i våre sterke demokratiske samfunn.

Drapet på Benjamin Hermansen er et utslag av nazistisk terror. Samtidig vet vi at mange i Norge med innvandrerbakgrunn siste åra har blitt trakassert, hetset og utsatt for vold av politiske grupperinger som forfekter fascisme og nazisme.

Derfor må det nå reageres over et bredt spekter for at vi alle skal ta et ansvar for å angripe nazisme, fremmedhat, rasisme og diskriminering i det norske samfunn.

Fagbevegelsen vil ta sitt ansvar.