New York og Norge - slående likhet

(New York City, 19.06.01) I New York har kun 5500 av mer enn 50 000restaurantarbeidere tariffavtale og dermed organisert i byens restaurantarbeiderforening. Fagbladredaktørene Lene Svenning i Hotel og Restaurantarbeiderforbundet og Vegard Holm i Transportarbeiderforbundet reiser med HKs journaliststipend i USA.

25. juni 2001

Bill Granfield (bildet), Secretary Treasurer (hovedkasserer) i local 100 i det amerikanske hotell og restaurantarbeiderforbundet (forkortet HERE), forklarer at grunnen til den lave organisasjonsgraden er at bransjen består av mange små restauranter med få ansatte, der eieren er høyst tilstedeværende. Dessuten åpnes og stenges restaurantene i høyt tempo. Likhetene med den norske restaurantbransjen er slående.

18 av 20
Local 100 har derfor valgt å bruke krefter på kantinesektoren. Store
internasjonale kjeder dominerer dette segmentet innenfor serveringsbransjen. Kantinesektoren er dominert av internasjonale gigantkjeder som britiske Compass Group, franske Sodhexo og amerikanske Aramark. De to førstnevnte er etablert i Norge.

Local 100 har hatt stor suksess med å organisere i Aramark, foreningen har tariffavtale i 18 av 20 kantiner.

Dominoeffekt
Compass Group (det største kantineselskapet) eier den New York-baserte kantinekjeden Restaurant Assosiates, et selskap som driver 10 restauranter og 30 kantiner, blant annet restauranten på den berømte Metropolitan Opera.

I to og et halvt år har local 100 og de 95 restaurantarbeiderne på ved operahuset kjempet for å få tariffavtale. Aksjonene har vært mange og fått mye oppmerksomhet i media.

- Årsaken til at vi ikke går ut i full streik er den amerikanske lovgivningen som gir bedriftene rett til å hyre inn streikebrytere, forteller Bill Granfield.

Metropolitan Opera liker dårlig at navnet blir assosiert med den faglige konflikten som foregår i restauranten. De gikk derfor til søksmål mot fagforeninga for å hindre den i å bruke navnet deres i forbindelse med aksjonene. I første rettsinstans vant operaen fram og fikk medhold i at local 100 ikke kunne bruke navnet. Fagforeninga måtte betale 10 000 dollar i erstatning, men vant fram i neste rettsinstans fordi ytringsfriheten tilsa at de måtte kunne navnsette stedet der den faglige konflikten foregikk.

- Hvis vi lykkes med våre aksjoner i denne bedriften vil det få en dominoeffekt slik at det blir enklere å organisere de ansatte i resten av selskapet, til sammen 1000 mennesker, sier Granfield.

Sju år i konflikt
Bill Granfield bekrefter at det ligger strategiske vurderinger bak de Faglige kampene local 100 velger å gjennomføre. Han understreker at de alltid vurderer de langsiktige virkningene når medlemmer tas ut i streik. Ett eksempel han nevner er en faglig kamp som varte i sju år, de siste fire årene i full streik.

25 arbeidere i en restauranten Box Tree ville ha tariffavtale. Restauranten, en familiebedrift, nektet å skrive under avtalen. Etter tre års tautrekkinguten resultater gikk de 25 arbeiderne til streik. Streikebrytere holdt driften i gang. Men arbeiderne - med streikebidrag fra fagforeningen - holdt ut i mer enn fire år. Endelig skjønte sjefen at han ikke kunne fryse - gjennom fire vintre - de 25 standhaftige arbeiderne ut fra bedriften, og skrev under avtalen.

- Denne kampen viste både andre restaurantarbeidere og bedriftseiere at vi får det til. Vi vant fram og fikk avtale gjennom en lang konflikt, og ga et eksempel på at fagforeningen ikke viker unna for vrange arbeidsgivere, avslutter Bill Granfield.