Nye satser i standardoverenskomsten

Det har vært ført forhandlinger med NHO om garantilønnssatsene i Standardoverenskomsten.

Resultatet var at de alle ble høynet med kr 488 pr. måned, noe som betyr kroner 3,- per. time. Samlet er satsene i år hevet med kroner 651per måned, altså kroner 7812,- på årsbasis.

Garantisatsene har hatt et betydelig etterslep i forhold til generell lønnsutvikling de siste åra. Dette mener Handel og Kontor ikke er i samsvarer med partenes intensjoner fra tariffoppgjøret i 1996 da lønnssystemet ble revidert. HKs syn er således også blitt protokollert. Når vi tar hensyn til at forhandlingene i år foregikk under 'fredsplikt', kan vi likevel si oss tilfredse med årets satsøkninger.