Si din mening om streik

LOs sekretariat har nedsatt et utvalg for å vurdere fagbevegelsens konflikterfaringer de seneste årene. Nå inviteres du til å si din mening!

13. februar 2001

En stor del av medlemmene i LOs forbund var ved siste tariffoppgjør involvert i streik - enten som streikende, som konfliktpermitterte eller på annen måte berørt av streik, for eksempel ved at noen av virksomhetens avdelinger eller forretningsforbindelser var rammet av streik.

LOs sekretariat har nedsatt et utvalg som skal vurdere fagbevegelsens konflikterfaringer fra de senere år, og komme med forslag til hvordan streikeretten best kan sikres og gjennomføres slik at den blir et tjenlig kampmiddel for å oppnå fagbevegelsens mål.

LO ønsker å innhente medlemmenes erfaringer med streik. Og aktuelle problemstillinger kan i så måte være:

  • Forberedelsene til en konflikt – informasjon
  • Streikestønad
  • Forholdet til media
  • Bruken av streikevakter/ blokader
  • Streikebryteri
  • Overtakelse av de streikendes oppgaver av ledelsen, uorganiserte eller andre
  • Solidariteten med andre forbund i streik
  • Konfliktpermittering
  • Tvungen lønnsnemnd

Utvalget ønsker å få innspill fra flest mulig, og lista over er bare ment som en huskeliste over forhold som kan være aktuelle å ta opp. Gå til arbeidskamputvalgets nettside og skriv din mening, og/eller ta saken opp via klubb, forening til forbundet.