Utfordring og oppfordring til Arbeidstilsynet

"Det er ikke enkelt for en ungdom alene på en bensinstasjon ei natt når det kommer inn godt berusede mennesker reagerer med sinne og aggresjon. Jeg vil derfor utfordre Arbeidstilsynet til å bli med meg ut på en runde, en fredags eller lørdags kveld/natt og se på hvordan arbeidsforholdene for ansatte i disse gruppene er," skriver Heidi K. Larsen, leder i Trondheim Handel og Kontor i dette innlegget.

12. januar 2001

Arbeidslivet har endra seg mye de siste årene. Bruk av vikarbyrå, innvandrere, deltidsansatte og studenter som må finansiere studiene har gjort sitt inntog på arbeidsmarkedet. Mange av disse gruppene arbeider innenfor yrker hvor det er få ansatte på hver arbeidsplass, med lav organisasjonsgrad, og hvor verneombud og vernearbeid er fremmedord. Ofte i bransjer med veldig vide arbeidstidsrammer, slik som hamburgerbarer, kiosker, bensinstasjoner, videokiosker, "Brustadbu" og så videre. Felles for disse er at de som regel har arbeid hvor de står alene, de har liten arbeidslivserfaring, og de har sjelden anledning til å ta pauser fordi det ikke er noen til å avløse dem. De fleste får riktignok betalt for hele den tiden de effektivt er på jobb, men det er allikevel problematisk å stå alene fordi de faktisk ikke kan gå fra kassa for å gå på do engang! Har opplevd at folk sier at de ikke tør å drikke når de er på jobb, fordi det da kan hende at de må tisse, og det går ikke an fordi de ikke får forlate kassa. Mange av disse arbeidsplassene har ikke engang et pauserom.

Det har vært en tendens til at det har blitt flere ran mot kiosker og bensinstasjoner enn mot banker og postkontor. Vi har dessverre sett at faren for ran er tilstede også i Trondheim, og gjør at mange faktisk ikke føler seg trygge på jobb. Det vanligste sikringstiltaket er en safe for å oppbevare sedler i, det er veldig få som har sikringstiltak for de ansatte. Jeg antar at de som raner en kiosk eller bensinstasjon ikke gjør det fordi de ønsker å gjøre "det store kuppet", men heller for å skaffe penger til dop eller alkohol. Det er ikke enkelt for en ungdom alene på en bensinstasjon ei natt når det kommer inn godt berusede mennesker som ikke får det som de vil og reagerer med sinne og aggresjon. Jeg forstår at de ansatte er engstelige og redde for å jobbe alene om natta, men jeg vil ikke akseptere at det skal fortsette sånn!

Når jeg spør om de har hatt besøk av Arbeidstilsynet svarer alle benektende. Jeg tror nok helst sikkert at tilsynet av og til har vært innom noen av disse stedene, men da sikkert på dagtid, når bare eier eller daglig leder er på jobb. Jeg sier IKKE at Arbeidstilsynet ikke gjør jobben sin, men jeg vil påpeke at det eksisterer en annen verden utenom normalarbeidsdagen.

Jeg vil derfor utfordre Arbeidstilsynet til å bli med meg ut på en runde, en fredags eller lørdags kveld/natt og se på hvordan arbeidsforholdene for ansatte i disse gruppene er.

Med vennlig hilsen

Heidi K Larsen
Leder Trondheim Handel og Kontor
trondheim.hk@loit.no