2002

Pensjonssaken går til Høyesterett

Pensjonssaken mellom de 37 HK-organiserte og Hakon-gruppen har nå passert kjæremålsutvalget og er dermed klar for Høyesterett. Samtidig går fagbevegelsen ut i et tariffoppgjør hvor nettopp pensjon vil stå i fokus.

Garantiordningene HSH og SamFo

Statistisk Sentralbyrås lønnsstatistikk for varehandelen foreligger, og det er foretatt beregninger og vekting av tallene som ligger til grunn for garantiordningene med HSH og SamFo.

Forhandlingsdelegasjonene

Forbundsstyret vedtok på sitt møte 13. mars forhandlingsdelegasjonene til de tre største avtaleområdene i HK. Først til forhandlingsbordet vil Landsoverenskomsten HK-HSH være.

Kurs/konferanse for HK advokatansatte

Det inviteres til kurs/konferanse for HK advokatansatte 12. – 14. april. I tillegg til et godt faglig innhold legges det vekt på at kurset skal være sosialt trivelig, og bidra til et godt samhold mellom medlemmene i HK advokatansatte.

Forhandlingsstart HSH-området

Lønnsforhandlingene mellom HK-HSH startet i dag tirsdag 2. april etter at tariffkravene ble overlevert den 19. mars. Forhandlingene er planlagt å vare fram til fredag 5. april, men med en mulighet for forlengelse fram til 8. april.

Lærlingens rolle som fremtidig arbeidstaker

Hvordan søker du arbeid, hvordan opptrer du i en intervjusituasjon og hvilke rettigheter og plikter har du som lærling og arbeidstaker? Dette er noe du får greie på i dette kurset for lærlinger.

Ny konsernklubb er på plass

På representantskapsmøte for tillitsvalgte i Aker Kværner konsernet i dag ble HKs konsernklubb opprettet. Konsernklubbens umiddelbare hovedoppgave er sammen med de andre forbundenes klubber å sikre rettighetene til medlemmene ved omstillingen i konsernet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?