2002

HK CV-bank opphører

I dag fredag 31. desember klokken 10.00 opphører HK CV-bank. Du som er bruker vil imidlertid ikke merke noen forskjell.

SAS – Braathens

Samarbeidsutvalet mellom tillitsvalde i Aker og Kværner (SU) har drøfta SAS-Braathens striden, og vil uttala fylgjande:

Enighet for NKL og datterselskaper

Natt til lørdag 1. juni ble det enighet i lønnsforhandlingene mellom HK og SamFo om overenskomsten for NKL med datterselskaper. Enigheten ble oppnådd etter to dagers forhandlinger.

Støtte til Braathensansatte

Med bakgrunn i den sterkt medieomtalte saken om Braathensansattes kamp for sine arbeidsplasser ønsker Flerfaglig Fellesorganisasjon 2fo Sør-Trøndelag å komme med følgende støtteerklæring til sine kollegaer i Braathens.

Meklingsstart for bensinstasjoner og Golden Air

To ulike tariffområder går i dag mandag 3. juni til mekling. Det ene området er Bensinstasjonoverenskomsten med Bensinforhandlernes Bransjeforening. (BBF) og det andre området er Overenskomsten for flygere og kabinansatte i selskapet Golden Air.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?