2002

Hovedavtaleforhandlingene med AAF utsatt

Hovedavtaleforhandlingene med AAF er utsatt til våren 2003. I mellomtiden skal et utvalg utrede konsekvensene av at organisasjonsplikten i avtaleområdet bortfaller.

Enighet om Butikkoverenskomsten

Tirsdag kveld 11. juni ble det oppnådd enighet i forhandlingene mellom HK og NHO om Butikkoverenskomsten. Enigheten ble oppnådd etter to dagers forhandlinger. En ansatt med 6 års ansiennitet og fagbrev får en økning i timelønna på kroner 10,50.

Enighet med USBL

Etter to dagers forhandlinger ble det enighet i forhandlingene med USBL.

Støtte til de ansatte i Braathens

SVs landsstyre støtter de ansatte i Braathens og krever at de må likebehandles med de som er ansatt i SAS. Den mangel på respekt for de ansatte som denne saken viser kan ikke aksepteres.

Forhandlingsstart AAF

I dag torsdag 13. juni starter lønnsforhandlingene med Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF). Det er satt av to dager til forhandlingene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?