2002

Tilbud om "streikebryterpakke"

Etter drøftelser i dag mellom ledelsen i Ashland og Handel og Kontor i Norge er det fortsatt ingen løsning i Larvik-streiken. Nå ønsker arbeidsgiverne å tilby de ansatte individuelle avtaler for å få slutt på streiken.

- Vi må mobilisere

Fredag gikk det ut brev til samtlige LO-forbund med oppfordring om bred moralsk støtte og mobilisering for de to streikende ved den amerikanske bedriften Ashland i Larvik. –Vi har behov for å mobilisere, sa 2. nestleder Stein Kristiansen til HKs representantskap som i helgen var samlet på Sanner Hotell på Gran ved Hadeland.

Samleside for Ashland-streiken

Her følger oversikt over saker som har vært skrevet om Ashland-streiken i Larvik. Siden blir nå ikke lenger oppdatert men blir liggende som arkiv.

Vi må jobbe for et nytt forbund

Samfunnet er i en rivende utvikling, både globalt og nasjonalt. Hyppige eierskifter av bedriftene både innenfor og utenfor landegrensene er blitt regel og ikke unntak. Store og små enheter blir utskilt, de blir gjort om til franchise, eller de blir rett og slett nedlagt.

Send en faks, da vel?

Konflikten ved den amerikanske bedriften Ashland i Larvik er ennå ikke løst. Anette og Ann-Mari streiker for tariffavtale og er nå per 3. september i sin ellevte streikeuke. Det er også tatt inn en ekstra arbeidstaker som såkalt arbeider som " vikar" for daglig leder og salgssjef. Denne damen er tidligere brukt som vikar for de som er i streik.
SAMLESIDE ASHLAND-STREIKEN
VI MÅ MOBILISERE

Send din melding til toppsjefen i Ashland

Norsk Labourstart har i dag (5/9) startet en aksjon til støtte for de streikende på Ashland i Larvik. Med et par enkle tastetrykk kan du dermed sende din personlige melding rett til toppsjefen i det amerikanske selskapet og slik øve press for å få tariffavtalen undertegnet.
SAMLESIDE FOR ASHLAND

Regionsekretær

Ved Handel og Kontors region Øst, Oslo skal det ansettes en regionsekretær med ansvar for å føre forhandlinger ved våre arbeidsgivermotparter og gi bistand til medlemmene i alle spørsmål vedrørende arbeidslivet lover og avtaler. Stillingen medfører også oppdrag som foreleser på kurs og konferanser.

Luftfart og reiseliv

Luffartsbransjen gjennomgår store strukturendringer. Mange har allerede skiftet jobber, og atter flere vil trolig gjøre det i tida framover. Handel og Kontor i Norge vil fram til årsskiftet gjennomføre et eget prosjekt knyttet til luftart og reiseliv. Målet er blant annet å bygge opp sterke og gode klubber, verve medlemmer, og å sikre at arbeidslivets spilleregler også blir ivaretatt i en hardt presset bransje.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?