2002

Flere HKere slå langt i år!

Antallet HKere peker endelig riktig vei. Så langt i år er veksten på 82 medlemmer. I april var medlemsveksten på 154.

Enighet i HSH-området

Det er oppnådd enighet i forhandlingene mellom HK og HSH. Et generelt tillegg på kroner 3,- gis til alle, hvorav trinnene fra 1 – 5 økes med kroner 5,-. En viktig nyvinning i avtalen er en egen bestemmelse om lønn under ”pappapermisjon”. Pensjonsspørsmålet er så langt løst gjennom en felles erklæring mellom partene.

HKs Ungdomskonferanse 31. mai – 2. juni

Under overskriften ”solidaritet, rettferdighet og likeverd” inviteres alle HK-ungdommer til HKs ungdomskonferanse på Utøya fra 31. mai – 2. juni. Sett av datoen og møt andre faglig aktive ungdommer!

Pappapermisjon fra 1. april.

Det har vært en rekke henvendelser til forbundet med spørsmål om den nye avtalebestemmelsen om pappapermisjon.

Åpner for å flytte reglene inn i arbeidsmiljøloven

Handel og Kontor i Norge (HK) sier i sitt høringssvar til departementet først og fremst nei til å oppheve åpningstidsloven, men åpner for å overføre dagens bestemmelser til arbeidsmiljøloven.

-RBL farer med halve sannheter

-Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) farer med halve sannheter når de viser til vår tariffavtale og forhandlingsresultat for å slå tilbake på de streikende, sier forbundsleder Sture Arntzen i Handel og Kontor.

Enighet om Lederoverenskomsten

Det er oppnådd enighet i forhandlingene mellom HK og SamFo om lederoverenskomsten. Basislønna heves fra kroner 238.000,- per år til kroner 256.000,-.

Enighet om Landsoverenskomsten

Tirsdag kveld 16. april ble det oppnådd enighet i forhandlingene mellom HK og SamFo. Et generelt tillegg på kroner 3,- gis til alle, det gis et lavtlønnstillegg på kroner 2,- på trinnene 1 – 5. I likhet med HSH-området gir en egen bestemmelse i avtalen lønn under ”pappapermisjon”.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?