2002

Brudd med Flyselskapenes Landsforening

Tirsdag kveld 30. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom Handel og Kontor (HK) og Flyselskapenes Landsforening (FL).

Brudd i forhandlingene med Golden Air

Torsdag kveld 2. mai ble det brudd i forhandlingene mellom Flyselskapenes Landsforening (FL) og Handel og Kontor (HK) om flygere og kabinansatte i Golden Air.

Framskjøvet meklingsfrist

Meklingsfristen med Flyselskapenes Landsforening er framskjøvet. Fristen for å oppnå enighet mellom partene er torsdag 16. mai klokka 24.00.

Forhandlingsstart for Medieoverenskomsten og bensinstasjonene

I dag starter forhandlingene for to nye avtaleområder. Det skal forhandles om både Medieoverenskomsten med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og i tillegg starter forhandlingene for bensinstasjonoverenskomsten med Bensinforhandlernes bransjeforening.

– Oppfordrer til organisert streikebryteri

– Asbjørn Wikestad, leder i husforeningen SAS Personalklubb (SPK), oppfordrer til organisert streikebryteri når han sier de SAS-ansatte vil overta arbeidet til de ansatte i Braathens ved en eventuell streik. Det mener PRIFO og Handel og Kontor, som nå går ut med felles kritikk av medieutspillet til Wikestad.

Vil ta kontakt med Braathens

Fra forbundets side vil det bli tatt kontakt med ledelsen i Braathens for på forhånd å få avklart hvordan de mener en gitt konfliktsituasjon skal håndteres, heter det i dette brevet til alle medlemmer i BFK.

Brudd med Mediebedriftenes Landsforening

Etter to dagers forhandlinger er det brudd med Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Handel og Kontor i Norge møtte liten forhandlingsvilje hos motparten.

-Stor sympati med de Braathens-ansatte

- Vi har stor sympati med de Braathens-ansatte, som kjemper for arbeidsplassene sine. Slik saken er framstilt i media, forstår vi at de føler seg lurt, sier LO-leder Gerd-Liv Valla. - Vi er opptatt av å ikke skape konflikter mellom de ansatte, og er nå inne i en prosess, sammen med de LO-organiserte både ved SAS og Braathen, og forbundene deres HK og Fellesforbundet, for å takle denne saken på en best mulig måte.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?