2002

NOPEF støtter Braathens-ansatte

NOPEF støtter de Braathens-ansatte bakkemannskapenes rettferdige kamp for arbeidsplassene og tar avstand fra den måten SAS-ledelsen har behandlet dem på.

Uverdig prosess mot Braathen-ansatte

Møre og Romsdal Arbeiderparti oppfatter SAS-ledelsens håndtering av nedbemanning i de to selskapene som et angrep på den respekt ovenfor arbeidstakere som gjennom lov og avtaleverk er bygd opp gjennom 100 år. Vi forutsetter at ansatte i Braathens og SAS blir likt behandlet i den prosess som er i gang etter virksomhetsoverdragelsen.

NNN støtter de Braathen-ansatte

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund gir med dette sin moralske støtte til kampen de ansatte i Braathen fører for å beholde arbeidsplassene. NNN mener at alle arbeidstakere skal likebehandles i en situasjon hvor bedrifter blir kjøpt opp eller slår seg sammen.

Anbefaler å benytte retten til å stå i stilling

"Ut fra disse vurderinger er vår anbefaling at det tas ut søksmål for å bestride eventuelle oppsigelser og at de ansatte i den forbindelse benytter sin rett til å stå i stilling inntil det foreligger rettskraftig dom," skriver LOs Juridiske kontor i denne kortversjonen av sin juridiske betenkning.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?