50 000 medlemmer i YS Privat støtter de ansatte i Braathens

YS Privat, som omfatter seks forbund, med til sammen ca. 50 000 medlemmer, gir sin fulle støtte til de ansatte i Braathens i kampen for å beholde arbeidsplassene.

19. mai 2002

– Vi støtter de ansatte i Braathens fullt ut i deres kamp for å beholde jobbene når SAS nå har kjøpt opp selskapet. Vi kan på ingen måte godta den behandlingen konsernledelsen i SAS utsetter de Braathens-ansatte for, sier Inger Lise Rasmussen, nestleder i YS Privat.

– Da man startet samordningen mellom SAS og Braathens, bedyret konsernledelsen i SAS at man skulle se de ansatte i begge selskapene under ett. I stedet for å holde dette løftet, setter man arbeidsoppgavene i Braathens ut på anbud til SGS og lar andre overta jobbene, sier hun.
Rasmussen mener det er på høy tid at de politiske myndighetene nå griper inn.
– Her må de politiske myndighetene komme på banen! Staten er deleier i SAS, og kan derfor ikke sitte passive og se på at konsernledelsen i SAS skalter og valter med de ansatte etter eget forgodtbefinnende. Dersom SAS-ledelsen får lov til å lure seg unna spillereglene ved virksomhetsoverdragelser, kan dette også få følger for norsk arbeidsliv ved neste korsvei, mener hun.
Inger Lise Rasmussen uttaler seg på vegne av et samlet YS Privat, som består av Norges Funksjonærforbund (NOFU), Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS), Det Norske Maskinistforbund (DNMF),
FarmasiForbundet, Yrkestransportforbundet (YTF) og Privatansattes Fellesorganisasjon (PRIFO).

Kontaktpersoner:
Inger Lise Rasmussen ,nestleder i YS Privat, mobil: 90 82 68 28
Christopher Navelsaker, ansvarlig for privat sektor i YS, mobil: 90 17 94 20