Åpen konferanse 4.-5. mars

Under overskriften ”Rått og brutalt – det nyliberale arbeidslivet” arrangerer aksjonen ”For Velferdsstaten" åpen konferanse i Folkets Hus i Oslo 4. – 5. mars.

24. januar 2002

Velstanden i samfunnet øker, teknologien blir bedre, men samtidig øker sykefravær og uføretrygding. Hva er det som skjer? Hvorfor brutaliseres arbeidslivet i en situasjon der betingelsene er til stede for å skape det beste av alle samfunn – det gode arbeidsliv for alle, spør konferansen.

Det vil bli arrangert 3 plenumsmøter, 9 seminarer og fremragende internasjonale og norske innledere er invitert.

Blant temaene:
Er markedsliberalismen helsefarlig? Ny Arbeidslivslov: Trenger vi mer fleksibilisering? Arbeidslinja – hvorfor virker den ikke? Konkurranseutsetting og outsourcing – på helsa løs? Hva er galt i arbeidslivet? Utbrenthet – De offentlige etater – Utstøting fra arbeidslivet Veier og blindveier i kampen for det gode arbeidsliv Fagbevegelsens rolle i kampen om arbeidsforholdene Det er stor interesse for konferansen. For å sikre at du får plass, bør du derfor melde deg på og betale deltakeravgift nå. Bare de som har betalt innen 15. februar, regnes som påmeldt. Pris:
Deltakeravgiften er på 1.200 kr.
Arbeidsløse, elever/studenter og trygdede betaler 400 kr.
Deltakeravgiften inkluderer lunch begge dager + 2 kaffepauser.
Deltakerne må selv skaffe evt. overnatting, men arrangørene har avtale med Hotell Munch, Munchs gt. 5, tlf.: 23219600 angående overnatting fra 4. til 5. mars (650 eller 740 kr). Vær tidlig ute!
Slik kan du melde deg på eller få flere opplysninger:
a) Direkte via vår hjemmeside: www.nkf.no/nkf/velferd
b) Sende e-post til: anne-britt.wahl@utdanningsforbundet.no
c) Pr. telefon til 24 14 20 80.
Samtidig må du betale deltakeravgiften (se ovenfor) til:
For velferdsstaten, Kr. Augustsgt. 13, 0164 Oslo
Kontonr.: 9001.06.48474