Åpner for å flytte reglene inn i arbeidsmiljøloven

Handel og Kontor i Norge (HK) sier i sitt høringssvar til departementet først og fremst nei til å oppheve åpningstidsloven, men åpner for å overføre dagens bestemmelser til arbeidsmiljøloven.

15. april 2002

-Vi mener at et frislipp av åpningstidene i varehandelen er et tapsprosjekt for både forbrukerne, de ansatte og næringa selv, sier forbundsleder Sture Arntzen i en kommentar til høringssvaret. Men han legger samtidig til at man mot å flytte arbeidstidsbestemmelsene for de ansatte over i arbeidsmiljøloven, rent teknisk kan fjerne åpningstidsloven.

-I så tilfelle vil det ikke skje noen endring i butikkenes åpningstider, men vi vil få en forenkling av lovverket, sier han.

Likhet for loven-Vårt utgangspunkt er likhet for loven, og at de ansatte i varehandelen ikke skal behandles annerledes enn andre arbeidstakere slik regjeringa nå går inn for, sier Arntzen. HK kan dermed til en viss grad være på linje med regjeringa i ett punkt, nemlig å forenkle lovverket:

-Er det noe som angår arbeidslivet så skal du først og fremst finne det i arbeidsmiljøloven, sier Arntzen. Vi har dermed som et subsidiært standpunkt i vårt høringssvar foreslått å inkludere de ansattes arbeidstid i arbeidsmiljølovens normale arbeidstidsbestemmelser. Dette vil være en styrking av arbeidsmiljøloven, og det styrker prinsippet om likhet for loven og vi unngår særbehandling av visse grupper arbeidstakere.

-Dette bør alle være enige om, sier Sture Arntzen og føyer til: I tillegg bør det være i tråd med utgangspunktet til regjeringa for å oppheve åpningstidsloven, nemlig en forenkling av lovverket.

Ingen realitetsendringDet er imidlertid ingen realitetsendring i HKs subsidiære standpunkt i forhold til HKs primære ønske om å beholde åpningstidsloven. I begge fall vil butikkene måtte stenge på hverdager klokken 21.00 og lørdager 18.00 slik som i dag. På søndager er det helligdagslovgivningen som skal gjelde hvis regjeringa får gjennomslag. –Vi må verne om normalarbeidsdagen og vi må verne om de ansattes mulighet til et godt familieliv, sier Arntzen.Må unngå konkurransevridningNår det gjelder selvstendig næringsdrivende som driver butikk og dermed ikke selv er arbeidstakere åpner Arbeidsmiljøloven i § 2(7) for at deler av Arbeidsmiljøloven kan gjøres gjeldende for dem. Lar man de ansatte i varehandelen være omfattet av arbeidstidsbestemmelsene på lik linje med andre, er det en absolutt forutsetning at denne paragrafen benyttes. Dette for å unngå konkurransevridning mellom enkeltmannsforetak/familieeide butikker og bedrifter med ansatte omfattet av arbeidsmiljøloven.Kontaktpersoner for nærmere opplysninger:

Forbundsleder Sture Arntzen, telefon 23061217, mobil 91142264

1. nestleder Karin Torp, telefon 23061164, mobil 91370609

2. nestleder Stein Kristiansen, telefon 23061208, mobil 91359325

Avdelingssjef Margit Glomm, telefon 23061202, mobil 90678014

Informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær, telefon 23061214, mobil 90854418