Anbefaler å benytte retten til å stå i stilling

"Ut fra disse vurderinger er vår anbefaling at det tas ut søksmål for å bestride eventuelle oppsigelser og at de ansatte i den forbindelse benytter sin rett til å stå i stilling inntil det foreligger rettskraftig dom," skriver LOs Juridiske kontor i denne kortversjonen av sin juridiske betenkning.

22. mai 2002

Du kan hente ned kortversjonen ved å trykke på linken under.