Ansatte nedlegger tillitsvervene

Ansattes representanter i Vinmonopolet har siden torsdag 5. februar lagt ned sine tillitsverv.

08. februar 2002

Det er tillitsvalgte innen Funksjonærklubben i Vinmonopolet (FKV) som torsdag 5. februar i møte med administrerende direktør Knut Grøholt meddelte ham at de ikke lenger har tillit til samarbeidet mellom bedriftens ledelse og de ansatte.

De ansatte representert gjennom FKV la dermed ned sine verv som tillitsvalgte fra samme dag. Nedleggelsen av vervene skjer etter at det gjennom en lengre periode er oppstått sterk mistillit til forhandlingsmotparten lokalt. Det har tidligere vært gjort forsøk på å rette opp i dette mistillitsforholdet, men uten å lykkes.

Konsekvenser av at de tillitsvalgte nå nedlegger sine verv er først og fremst at de ansattes representanter i utvalg, prosjekter og styreverv trekkes ut. Alle oppsatte årsmøter og styremøter for foreningen avlyses tilsvarende.

I forhold til årets tarifforhandlinger vil om nødvendig Handel og Kontor i Norge gjennomføre disse uten FKVs deltakelse. De ansatte organisert gjennom FKV forventer imidlertid at ledelsen i Vinmonopolet AS nå bidrar sterkt til at tillitsforholdet er gjenopprettet innen den tid.

Videre informasjon til medlemmene sendes fortløpende ut etter avtale med Handel og Kontor i Norge.