Blomsterhilsener fra Norsk Jernbaneforbund og Sykepleierforbundet

NJF og Sykepleierforbundet har sendt blomster til Braathens Funksjonærklubb med følgende hilsner:

17. juni 2002

Norsk Jernbaneforbund skriver på kortet: "Stå på videre! I solidaritet, kollegaer i Norsk Jernbaneforbund."

Sykepleierforbundet: "Norsk Sykepleierforbund, Oslo støtter de ansatte i Braathens i deres kamp for ivaretakelse av arbeidslivets rettigheter. Vi forstår at dere har hatt og fortsatt har en tøff kamp. Vi beundrer deres vilje til å stå løpet ut. Stå på, deres kamp er viktig for mange arbeidstakere i Norge. Lykke til!

MVH Norsk Sykepleierforbund Oslo, v/ Unni Hembre, fylkesleder."

Mange takk for blomster og varmende støtte!