Brudd med Bensinforhandlernes bransjeforening

Etter en dags forhandling ble det i dag tirsdag 7. mai brudd med Bensinforhandlernes bransjeforening.

07. mai 2002

kom som en følge av at det ikke ble oppnådd enighet om størrelsen på det generelle tillegget og størrelsen på forskjellige satser som skifttillegg, ansiennitetstillegg m.m.

Arbeidsgivernes tilbud var kroner 2,75 i generelt tillegg og kroner 3,50 på satsene inkludert det generelle tillegget som et "minstelønnstillegg". Handel og Kontors krav var 2,75 som et generelt tillegg og 6,25 på alle satsene inkludert de generelle tillegget som et "minstelønnstillegg". HK ønsket også heve godtgjørelsen for skiftarbeid og ansiennitetstilleggene.

-Arbeidsgivernes tilbud er en hån mot vanlige arbeidsfolk, sier faglig sekretær Knut V. Hansen i en kommentar til arbeidsgivernes tilbud. Han finner det merkelig at arbeidsgiverne ikke har mer å tilgodese de ansatte.

-Øker de ikke lønna betraktelig vil de få problemer med rekrutteringen til yrket, sier han. Det lønner seg å arbeide på Rimi rett over gata i stedet. Selv med tillegget HK krevde vil man lønnsmessig ligge etter HSH-området som omfatter de fleste dagligvareforretninger.