Brudd med Flyselskapenes Landsforening

Tirsdag kveld 30. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom Handel og Kontor (HK) og Flyselskapenes Landsforening (FL).

30. april 2002

HK forhandler som det første funksjonærforbundet for hovedsakelig trafikk-, cargo- og salgsansatte innen luftfarten. HK/LOs tariffoppgjør legger som vanlig malen for andre funksjonærforbund, blant andre husforeningen LFF (Luftfartens funksjonærforening). Et enstemmig forhandlingsutvalg bestående av tillitsvalgte i SAS, Widerøe, Servisair og Braathens måtte fastslå at det ikke var mulig å komme til enighet i med motparten.

Bruddet omfatter Braathens, SAS, Widerøe, Tyrholm & Farstad og Servisair.

Uenighet om lønnsrettigheter hovedårsak til bruddet
HK og FL var før forhandlingene enige om å la en bransjeoverenskomst avløse de bedriftsvise overenskomstene. Dette samsvarer også med NHOs syn. Gjennom et langvarig utvalgsarbeid ble partene imidlertid ikke enige om lønnsbestemmelsene, og utsatte dem til selve tarifforhandlingene. FL var under tarifforhandlingene ikke villig til å imøtekomme HKs krav om sentrale lønnsprinsipper og minstelønnsgaranti. Tilbudet fra flyselskapenes Landsforening til minste månedsfortjeneste var på kroner 15.000,-.

Manglende forhandlingsvilje
FL var ikke villig til å forhandle om blant annet deltidsansattes rettigheter og lønnet pappapermisjon. Sistnevnte er innfridd i en rekke andre tariffavtaler for HKs medlemmer.

Ny bransjeoverenskomst
FL viste svært liten vilje  til å imøtekomme Handel og Kontors krav til en ny bransje overenskomst, forenkling og sammenslåing av flere tariffavtaler. En slik sammenslåing  og forenkling  av overenskomstene har tidligere vært et av NHOs hovedkrav.

Mekling
Forhandlingene går nå til mekling, og oppnås det ikke enighet vil resultatet bli streik. Ved meklingsstart vil det i første omgang bli varslet plassfratredelser for 850 til 900 medlemmer ansatt i Braathens.