EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland støtter Braathens ansatte

El & IT Forbundet Distrikt Rogaland med sine 3500 medlemmer gir sin fulle støtte til de ansatte i Braathens.
Ledelsen i SAS sin opptreden i denne saken, kan bare uttrykkes på en måte: Det er uredelighet, svindel og lovnadsbrudd.

13. juni 2002

Det spillet har foregått bak ryggen på de Braathensansatte mangler sidestykke i norsk arbeidsliv. I stedet for å holde seg til de inngåtte avtaler, så velger nå SAS ledelsen å legge ned bakketjenesten til Braathens for så å kjøpe de samme tjenester av SAS-selskapet SGS.

Hva blir det neste ?

For EL & IT Distrikt Rogaland, vil det være naturlig å betrakte handelen som en ren virksomhetsoverdragelse. "SAS ledelsens strategi med å sette tillitsvalgte opp mot hverandre, ser vi både som en kynisk og umoralsk fremgangsmåte. Det bør også settes store spørsmålstegn ved fremtredende tillitsvalgte i SAS, som etter vårt syn ikke har bidratt til å motarbeide denne strategien.".

EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland er også bekymret for den videre utvikling i Braathens, spesielt når det gjelder det tekniske miljøet på Sola. Skal flyvedlikeholdet i neste omgang styres ut til ett annet selskap outsources, eller blir verkstedet ivaretatt i det nye selskapet? Det er all grunn til bekymring!!

Ansvaret må plasseres hos den ledelsen som har styrt dette til en kamp mellom de tillitsvalgte i de to selskapene.
De ansatte i Braathens må sende enhver oppsigelse til arbeidsretten, dette er en kamp dere uten tvil må vinne.
El & IT Forbundet Distrikt Rogaland støtter deres arbeidskamp fullt ut.

Med hilsen

Rolf Bersås
Leder EL & I Forbundet
Distrikt Rogaland