EL&IT forbundet i Telenor reagerer på forskjellsbehandling av ansatte i Braathen

19. mai 2002

EL & IT Forbundets konsernutvalg i Telenor, som organiserer ca 4000 av forbundets medlemmer, diskuterte saken i sitt møte 15.05.02. Utvalget har solid erfaring når det gjelder virksomhetsoverføringer og fusjonsprosesser.

Vi stiller oss helt uforstående til en personalprosess hvor styret i Braathens sier opp over 1000 ansatte, samtidig som man overfører virksomheten til SAS.
Når det er SAS som eier Braathens og dermed sitter med den reelle makten i Braathens styre, er dette et grovt overgrep mot ansatte i et datterselskap.

Vi stiller spørsmål om lovligheten med dette.  Om ikke SAS administrasjon revurderer denne eierpolitikken, bør eierne av SAS gjøre det.
Den Norske Stat som deleier bør ikke la en slik politikk foregå upåtalt.

*****************************
EL&IT  Forbundet Fellesutvalget i Telenor
Per Gunnar Salomonsen
Konserntillitsvalgt